Başa Dön

Bağımlılık Polikliniği

AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi)

ANTALYA İLİNİN İLK VE TEK, TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ ÖZEL YATAKLI ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZİ (AMATEM)

Alkol ve madde kullanım bozuklukları ile ilişkili sağlık sorunları ülkemizde ve dünya genelinde hızla artmaktadır. Bu alanda nitelikli sağlık hizmeti veren tedavi merkezlerine ihtiyaç olduğu açıktır. En ileri bağımlılık tedavilerini uygulamak amacı ile, Özel Lara Anadolu Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) kurulmuştur.

Antalya ilinin ilk ve tek özel AMATEM 'i olan merkezimiz; Türkiye'nin üç özel AMATEM kliniğinden birisidir. Bir poliklinik ve 13 yataklı servisi ile 23 Şubat 2016 tarihinden itibaren ayaktan tedavi ve yatarak tedavi hizmeti vermeye başlamıştır.

Tedavi ekibimizde iki bağımlılık psikiyatristi, bir psikolog, bir sosyal çalışmacı, 6 deneyimli hemşire yer almaktadır.

Merkezimizde uygulanan tedavi hizmetleri

1. Poliklinik Hizmetleri (Tüm branşlarla işbirliği olanağı ile
2. Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının Tedavisi

A. Tedaviye İsteksiz olan hastaya yaklaşım
1. Motivasyon Artırıcı Tedavi
2. Bilinçlendirme Toplantıları
3. Kısa Danışma
4. Psiko-eğitim
5. Aile Danışmanlığı

B. Tedaviye Hazır olan hastaya Yaklaşım
» Arındırma Tedavisi (Yatarak ve Ayaktan tedavi olanakları ile)
» Sürdürüm Tedavisi
1. Alkol ve Madde kullanım bozukluğunda Detoksifikasyon sürecini takiben, Naltrekson implantı ve intramuskuler uygulaması hastanemizde yapılmaktadır.
2. Bilişsel ve Davranışçı Terapi
3. Bireysel ve Grup Terapileri
4. Relapse Prevention Depreşmeyi Önleme Tedavisi
5. Aile Tedavileri
» Zarar Azaltma Tedavisi
» Davranışsal Bağımlılıkların Tedavisi (Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu; Kumar ve İnternet Bağımlılığı)

1. AYAKTAN DETOX TEDAVİSİ: 1 aylık tedavi
. PSİKİYATRİ UZMAN MUAYENESİ
. DÂHİLİYE UZMAN KONSÜLTASYONU
. PSİKOTERAPİ
. PSİKOEĞİTİM
. MOTİVASYONEL GÖRÜŞME ( 4 SEANS)
. AİLE GÖRÜŞMESİ VE DANIŞMANLIK
. RUTİN KAN VE İDRAR TETKİKLERİ
. AC GRAFİSİ
. EKG

2. YATARAK HIZLI DETOX TEDAVİSİ: 3-5 günlük tedavi
. PSİKİYATRİ UZMAN MUAYENESİ
. PSİKİYATRİ UZMAN HASTA TAKİBİ
. YATIŞDAHİLİYE UZMAN KONSÜLTASYONU
. DAHİLİYE UZMAN KONSÜLTASYONU
. PSİKOEĞİTİM
. AİLE GÖRÜŞMESİ VE DANIŞMANLIK
. SUBOXONE EĞİTİMİ
. MEDİKAL DETOXİFİKASYOM
. İDRAR TETKİKİ ( 3 KERE)
. RUTİN KAN TETKİKLERİAC GRAFİSİ
. AC GRAFİSİ
. EKG

3. YATARAK UZUN DETOX TEDAVİSİ: 7 günlük tedavi
. PSİKİYATRİ UZMAN MUAYENESİ
. PSİKİYATRİ UZMAN HASTA TAKİBİ
. YATIŞ
. DAHİLİYE UZMAN KONSÜLTASYONU
. PSİKOEĞİTİM
. AİLE GÖRÜŞMESİ VE DANIŞMANLIK
. SUBOXONE EĞİTİMİ
. MEDİKAL DETOXİFİKASYOM
. İDRAR TETKİKİ ( 3 KERE)
. RUTİN KAN TETKİKLERİAC GRAFİSİ
. AC GRAFİSİ
. EKG

4. CİLT ALTI MİKROPELLET İLE SÜRDÜRÜM TEDAVİSİ ( AYAKTAN): 2 aylık tedavi
. CİLT ALTI MİKROPELLET UYGULAMASI
. PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME (4 KEZ)
. RELAPS ÖNLEME TERAPİSİ
. AİLE GÖRÜŞMESİ VE DANIŞMANLIK
. İDRAR TETKİKİ ( 2 KEZ)

5. SUBOXONE İLE SÜRDÜRÜM TEDAVİSİ (AYAKTAN): 3 aylık tedavi
. PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME ( 2 KEZ)
. RELAPS ÖNLEME TERAPİSİ
. AİLE GÖRÜŞMESİ VE DANIŞMANLIK
. SUBOXONE EĞİTİMİ
. İDRAR TETKİKİ ( 3 KEZ)

6. SÜRDÜRÜM TEDAVİSİ (YATARAK): 10 günlük tedavi
. PSİKİYATRİ UZMAN MUAYENESİ
. PSİKİYATRİ UZMAN HASTA TAKİBİ
. YATIŞ
. PSİKOEĞİTİM (CBT ORIENTED)
. SUBOXONE EĞİTİMİ
. PSİKOTEKNİK ÖLÇEKLENDİRME
. AİLE GÖRÜŞMESİ VE DANIŞMANLIK
. İDRAR VE UYUŞTURUCU TETKİKİ ( 3 KEZ)

7. CİLT ALTI MİKROPELLET İLE SÜRDÜRÜM TEDAVİSİ ( YATARAK): 10 günlük tedavi
. PSİKİYATRİ UZMAN MUAYENESİ
. PSİKİYATRİ UZMAN HASTA TAKİBİ
. YATIŞ
. PSİKOEĞİTİM (CBT ORIENTED)
. PSİKOEĞİTİM
. PSİKOTEKNİK ÖLÇEKLENDİRME
. AİLE GÖRÜŞMESİ VE DANIŞMANLIK
. İDRAR VE UYUŞTURUCU TETKİKİ (3 KEZ)

8. CİLT ALTI MICROPELLET TEDAVİSİ
. PSİKİYATRİ UZMAN MUAYENESİ
. GENEL CERRAH KONSÜLTASYONU
. İDRAR TETKİKİ
. YATIŞ ( 1 GÜN)
. CİLT ALTINA MİKROPELLET ( CERRAHİ İŞLEM)

9. ENJEKTABL NALTREXON TEDAVİSİ
. PSİKİYATRİ UZMAN MUAYENESİ
. İDRAR VE UYUŞTURUCU TETKİKİ

10. HAZIRLIK TEDAVİSİ: 1 aylık tedavi
. PSİKİYATRİ UZMAN MUAYENESİ (2 SEANS)
. AİLE GÖRÜŞMESİ VE DANIŞMANLIK
. MOTİVASYONEL GÖRÜŞME ( 4 SEANS)