Başa Dön

İnsan Kaynakları

İK.FR.02. İş Başvuru Formu

» İşveren, bu bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında, resmi kurumların onay ve istekleri dışında hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

» İşçi, 6698 sayılı kanun ile tanımı yapılan kişisel verilerin işletme içerisinde paylaşılmasına, aktarılmasına, saklanmasına muvafakat ettiğini açıkça kabul eder.

» Bu formun doldurulmak üzere iş isteyene verilmesi kurumumuz için bir taahhüt anlamına gelmemektedir.

Ek 17 - Aydınlatma Bildirimi (Çalışan Adayı)

Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi ("KMC") olarak Şirketimiz ve Şube eklentilerinde çalışmak üzere iş başvurusunda bulunan adayların kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 SK") ve ikincil mevzuatı doğrultusunda çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası için gerekli olma şartıyla, sağlık durumu, askerlik muafiyet durumu, engel durumu, dernek üyeliği türev özel nitelikli kişisel verilerinizi her iki tarafın müstakbel iş ilişkisiyle ilgili çıkarları gözetilerek açık rızanızla işlediğimizi bildiririz. Aday görüşmeleri süresince işlediğimiz kişisel verileri iş sözleşmesi akdedilmediği sürece kimseye aktarmadığımızı bildiririz. Referans olarak gösterdiğiniz kişileri başvurunuz hakkında bilgilendirmeniz gerektiğini, aksi durumda karşılaşılabilecek yasal sorunlardan tarafınızın sorumlu tutulacağını hatırlatırız. İşe kabul edilmeniz durumunda, iş sözleşmesi akdedilmesi ve diğer işe giriş işlemleri devam ederken, diğer kabul edilen adaylarla ve mevcut çalışanlarımızla tanışmanız, iletişim kurmanız, eğer il dışında yaşıyorsanız taşınma süreçlerinize katkı sağlamak üzere ad-soyadı ve iletişim bilgilerinizi kullanabileceğimizi, sizi mobil iletişim uygulamalarında (mevcutta WhatsApp aktif olarak kullanılmaktadır) oluşturduğumuz gruplara ekleyebileceğimizi bildiririz. Bu süreçte verilerinizi işlerken yine “sözleşmenin kuruluşu için gerekli olma” şartına dayanırız. Bununla birlikte işe kabul edilen adaylarından ve çalışanlarımızdan mobil iletişim uygulamaları kullanmaları gibi bir beklentimiz bulunmamaktadır. Oluşturduğumuz gruplara katılım zorunlu değildir ve istediğiniz zaman ilgili iletişim grubundan ayrılabilirsiniz. Cihazınıza yüklü uygulamaların temas ettiği kişisel verileriniz için ilgili uygulama sahiplerinin ve geliştiricilerinin gizlilik (aydınlatma) bildirimlerini inceleyebilirsiniz. Kişisel verileriniz üzerinde 6698 SK'nın 11. maddesinde yer alan haklarınızı usule uygun olarak KMC İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne başvurmak suretiyle her zaman işletebilirsiniz. Açık rızanızı veya başvurunuzu geri çekmeniz halinde aday kayıtlarınız veri tabanımızdan derhal silinecektir.

Yazışma Adresi: Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Kızıltoprak Mah. Ali Çetinkaya Cad. Şahap Uluşahin İş Merkezi No: 163 07300  kvkk@anatoliahospital.com


Başvuru yapmak istediğiniz şubeleri seçiniz (birden fazla seçebilirsiniz)

Başvuru Tarihi Başvuru yaptığınız pozisyon
* Yukarıdaki bazı bilgiler ilan detaylarına göre sistem tarafından otomatik doldurulmaktadır, değiştirilemez.
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ Bu formda beyan ettiğim bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu taahhüt ederim. İşe alınmam durumunda bilerek yanlış bilgi verdiğim veya bazı bilgileri gizlediğimi anlaşılması durumunda bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ettiğimi ve bu sebeple 4857 Sayılı İş Kanunun 25/II (a) maddesi uyarınca hizmet akdimin feshedileceğini ve hiçbir hak ve tazminat talep etmeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. *
Önceden hazırlamış olduğunuz Pdf veya Word formatında bir CV’niz varsa bir sonraki adımda yükleyebilirsiniz