Başa Dön

İnsan Kaynakları

İK.FR.02. İş Başvuru Formu

» İşveren, bu bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında, resmi kurumların onay ve istekleri dışında hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

» İşçi, 6698 sayılı kanun ile tanımı yapılan kişisel verilerin işletme içerisinde paylaşılmasına, aktarılmasına, saklanmasına muvafakat ettiğini açıkça kabul eder.

» Bu formun doldurulmak üzere iş isteyene verilmesi kurumumuz için bir taahhüt anlamına gelmemektedir.

Ek 17 - Aydınlatma Bildirimi (Çalışan Adayı)

Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi ("KMC") olarak kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 SK") ve ikincil mevzuatı doğrultusunda çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ve zorunlu alanları sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası için gerekli olma şartıyla, diğer alanları her iki tarafın müstakbel iş ilişkisiyle ilgili çıkarları gözetilerek açık rızanızla işlediğimizi ve bu verilerin iş sözleşmesi akdedilmediği sürece kimseye aktarmadığımızı bildiririz. Referans olarak gösterdiğiniz kişileri başvurunuz hakkında bilgilendirmeniz gerektiğini, aksi durumda karşılaşılabilecek yasal sorunlardan tarafınızın sorumlu tutulacağını hatırlatırız. Kişisel verileriniz üzerinde 6698 SK'nın 11. maddesinde yer alan haklarınızı usule uygun olarak KMC İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne başvurmak suretiyle her zaman işletebilirsiniz.


Başvuru yapmak istediğiniz şubeleri seçiniz (birden fazla seçebilirsiniz)


Başvuru Tarihi Başvuru yaptığınız pozisyon
* Yukarıdaki bazı bilgiler ilan detaylarına göre sistem tarafından otomatik doldurulmaktadır, değiştirilemez.
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ Bu formda beyan ettiğim bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu taahhüt ederim. İşe alınmam durumunda bilerek yanlış bilgi verdiğim veya bazı bilgileri gizlediğimi anlaşılması durumunda bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ettiğimi ve bu sebeple 4857 Sayılı İş Kanunun 25/II (a) maddesi uyarınca hizmet akdimin feshedileceğini ve hiçbir hak ve tazminat talep etmeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. *
Önceden hazırlamış olduğunuz Pdf veya Word formatında bir CV’niz varsa bir sonraki adımda yükleyebilirsiniz