Başa Dön

Etik Değerlerimiz

Etik değerlerimiz, tüm çalışanlarımızın önceliği olup, beklentilerimiz aşağıda sıralanmıştır, Aşağıdaki bulunan etik değerler ve bağlayıcı konularda herhangi bir uygunsuzluk görüldüğünde, Etik Kurul’a ihbarda bulunabilir, başvurabilir, İstenmeyen Olay Bildirimi yapılabilir, Hastane Direktörüne iletilebilirsiniz.

1. Hasta Hakları Yönergesine tam uyumlu çalışmak,
2. Etik (Ahlaki ve insani değerler) ve yasalara uygun hareket etmek,
3. Mücbir durumlarda; kuruma destek olmaktır.