Başa Dön

Hasta Rehberi

HASTA HAKLARI

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma: Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme:  Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir.

Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme: Hasta; sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka hekimlerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır.

Mahremiyet: Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

Rıza: Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz.

Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma: Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme: Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.

Saygınlık Görme ve Rahatlık: Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma: Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır. Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere tedaviden sorumlu olan hekimin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.

Şikayet ve Dava Hakkı: Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır. Aldığınız sağlık hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarına ilişkin görüş, öneri, teşekkür, sorun çözme ve şikayet başvurularınızı Özel Lara Anadolu Hastanesi resmi web sayfası anatoliahospital.com üzerinden veya Hasta Hakları ve İletişim Birimine başvurarak bildirimde bulunabilirsiniz