Başa Dön

Hasta Rehberi

HASTA HAKLARI

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma: Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme:  Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir.

Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme: Hasta; sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka hekimlerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır.

Mahremiyet: Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

Rıza: Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz.

Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma: Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme: Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.

Saygınlık Görme ve Rahatlık: Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma: Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır. Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere tedaviden sorumlu olan hekimin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.

Şikayet ve Dava Hakkı: Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır. Aldığınız sağlık hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarına ilişkin görüş, öneri, teşekkür, sorun çözme ve şikayet başvurularınızı Özel Lara Anadolu Hastanesi resmi web sayfası anatoliahospital.com üzerinden veya Hasta Hakları ve İletişim Birimine başvurarak bildirimde bulunabilirsiniz

HASTA SORUMLULUKLARI

Genel Sorumluluklar

» Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
» Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
» Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Durumu

» Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
» Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

» Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

Hastane Kurallarına Uyma

» Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
» Hasta; Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
» Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
» Hastanın; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
» Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
» Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

» Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
» Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
» Hasta; sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmelidir.
» Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

REFAKATÇİ POLİTİKASI

» Refakatçi hastanenin koyduğu kurallara uymak zorundadır. Gürültü ve çevre kirliliği yapmamalı, hastaları rahatsız etmemelidir.
» Refakatçi hastamızla yakından ilgilenip bu konuda görevli personele yardımcı olmalıdır.
» Refakatçilerin yemek hizmeti alma hakkı vardır.
» Refakat sırasında hastaların sağlığını korumak için dışarıdan yiyecek-içecek getirilmemelidir.  Refakatçiler vizit zamanı ve temizlik zamanı odalarında bulunmamaya özen gösterilmeli bu konuda hastane personeline kolaylık sağlamalıdır.
» Refakatçi hastane alet, cihaz ve malzemelerine müdahale etmemelidir.
» Refakatçi, refakat değişiminde ilgili birimlere haber vermelidir.
» Hastanemizde yoğun bakım birimlerinde refakatçi uygulaması yoktur.
» Hastalarımıza tüm odalarda sadece bir refakatçi eşlik edebilir.
» Dolayısıyla her hasta başında refakatçinin dinlenebileceği, pozisyon verilebilen bir koltuk mevcuttur.
» Hastanelerimize evcil hayvanlar kabul edilmemektedir, lütfen getirmemeye özen gösteriniz.
» Hastanelerimizde, belirlenmiş alanlar dışında sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

ZİYARETÇİ POLİTİKASI

» Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükûnlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilmektedir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin ziyaret politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esasları hakkında sağlık çalışanlarımızdan bilgi almadan hasta ziyareti gerçekleştirmemeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
» Hasta ziyareti, hastanemizin belirlediği ziyaret saatleri içinde yapılmaktadır. 10:00-20:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan ziyaret saatleri hastalarımızın bakım ve dinlenme zamanları dikkate alınarak düzenlenmiştir. Bunun için öncelikle hastamızın sağlığı açısından ziyarete gelen kişilerin hasta odasında kalma süreleri çok uzun olmamalıdır. Ziyaret süresinin 10 dakika ile sınırlandırılmasına ve odada 2 kişiden fazla sayıda ziyaretçi olmamasına özen gösteriniz.
» Hastaların sağlığı açısından gürültü kirliliği nedeni ile hastane içinde cep telefonlarınızı sessiz moduna ayarlayarak kullanılması gerekmektedir.
» Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan kişiler, herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler, enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler ve 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan dolayı mümkün olduğunca hasta ziyaretlerine ve hasta olmadıkları sürece hastane ortamına getirilmemeleri gerekir. Ancak bazı durumlarda çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile kontrollü olarak hastanın çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine izin verilebilir.
» Hastanızı takip eden doktorun hasta ziyaretine izin vermediği özel durumlarda, toplumda salgın varlığında, bağışıklı sistemi baskılanmış hastalarda ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Hastanızın sağlığı açısından bu gibi durumlarda lütfen ısrar etmeyiniz.
» Sağlık Kuruluşları içinde sigara içilmesi yasaktır. 
» Hastanızın sağlığını korumak için lütfen dışarıdan yiyecek-içecek getirmeyiniz.
» Ziyarete gelirken, canlı çiçek getirmeyiniz. Bu çiçekler hastanız için enfeksiyon riski taşıdığından hasta servislerine kabul edilmemektedir. Getirilen çiçekler, Danışma tarafından alınarak, taburculuk sırasında hastanıza teslim edilmektedir.
» Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı gördüğünüzde hemşire ile görüşmeden hasta odasına girmeyiniz. İzolasyon altına alınmış olan hasta ile temas gerektiren durumlarda izolasyonun kategorisine uygun olarak gereken önemlerin alınmasında sağlık personeli tarafından belirtilen talimatlara uyunuz
» Özellikli hasta gruplarının (yoğun bakım gibi) bulunduğu bölümlerde, ziyaretçi uygulamaları birime özel kurallar ile kabul edilir.
Alanya Anadolu Hastanesi Hasta Hakları Alanya Anadolu Hastanesi Refakatçi Politikası Alanya Anadolu Hastanesi Ziyaretçi Politikası