Başa Dön

Kalite Politikası

Hastalarımıza, konularında uzmanlaşmış doktorlarımız iyi eğitimli ve tarafımızdan sürekli hizmet içi eğitim verilen yardımcı sağlık personeli ile kolay ulaşılabilir, hızlı, güvenli son teknoloji ürünü teşhis araçlarımızla teşhis koymak dünya standartlarında tedavi hizmeti vermektir.

Bu hizmeti yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre, etik ve hasta haklarına duyarlı olarak uygulamaktadır.

Hizmet verdiğimiz bölgede öncü olmak ve bilgi birikimimizi hastalarımızı ve profesyonel çevremiz ile paylaşmaktır. Amacımız her zaman ‘’kalitede insan boyutu’’ ilkesine sadık kalarak, hasta ve çalışanlarımız adına sürekli iyileştirme için tıbbın ve teknolojinin bütün olanaklarını kullanmaktır.