Kurumsal » Misyon & Vizyon

Vizyon

Sağlık alanında verdiğimiz hizmetleri genişleterek sürdürürken, seçkin ve deneyimli sağlık personellerimiz ile sağlık turizminde bölgede söz sahibi lider bir kuruluş olmak.


Misyon

Sağlık sektöründe verdiğimiz her türlü hizmette; hasta haklarını ön planda tutarken, tıp etik ilkelerine de her şartta bağlı kalarak yerli ve yabancı hastalarımızın ile yakınlarının tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ana görevimiz ve hedefimizdir.

Verdiğimiz hizmetlerde ilgili mevzuatlara uygunluğu esas alırken, görevimizi tam olarak yerine getirebilmek amacıyla eğitimli ve deneyimli çalışanlarımız ile teknolojik gelişmeleri takip etme ve ülkemizin sağlık hizmetinde gelişmesine katkıda bulunma sorumluluğumuzun bilincindeyiz.
 

Değerlerimiz
 

- Hastalarımızı Dinleriz Hastalarımızı dinler, görüşlerine saygı duyar ,fikirlerini önemseriz.

- Dürüst oluruz. Hastalarımızın sağlıklarına en hızlı şekilde kavuşmaları için en doğru tıbbi tavsiye ve tedaviyi sağlar, dürüst yaklaşımdan taviz vermeyiz.

- Şefkatli Oluruz: Doktor ve hemşirelerimizden oluşan profesyonel ekibimizle, hasta ve hasta yakınlarımıza karşı her zaman şefkatle yaklaşırız.

- Nezaketli Oluruz: Hastalarımıza yaşam boyunca danışmanlık eder, destek oluruz. Hastaların sağlığı bizim taahhüdümüzdür.

- Hastalarımızın haklarını bilir onlara sahip çıkarız: Hastanemizde hizmet aldığınız sürece hak ve sorumluluklar konusunda şaffaf bilgiye sahip olmalarını sağlarız. Hastanemizde tedavi aldığınız süre içerisinde haklarınızı bilir ve ayrım yapmaksızın haklarınızı koruruz. Hasta ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini tıbbi etik ilkelerimize uygun, hasta haklarına saygılı şekilde karşılarız Hastanelerimizde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirler, uygulamaları izler, iş kazası ve meslek hastalıklarını önleriz.

- Hastane atıklarını kontrol altında tutma, doğal kaynak kullanımını azaltır, kirliliği önler ve ilgili çalışmalarına liderlik ederiz

- Ulusal ve uluslararası sağlık kuralları ile yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatlarını tedarikçilerimiz ve bölge kuruluşları ile uyum ve iş birliği çerçevesinde uygularız

- Etkin veri analizlerinden yararlanarak yapılan düzenli gözden geçirmelerle sürdürülebilir gelişmeyi sağlarız

- Uyguladığımız kalite yönetim sistemleri standartlarının karşılanması ve bu sistemlerin etkinliklerinin artırılması için güçlü bir iç iletişim ve eğitim ile tüm çalışanların katılımını sağlarız