Başa Dön

Misyon & Vizyon

Vizyon
İyi yönetişim ilkeleri ile paydaş mutluluğunu ön plana çıkaran, sürdürülebilir büyüme sağlayarak ülkemizde ve uluslararası arenada lider güç olarak benimsenen, dijital dönüşümü içselleştirmiş bir sağlık markası yaratmak istiyoruz.


Misyon
Anadolu'nun köklü kültürünü yaşatarak uluslararası hastalarımıza kişiye özel, güvenilir hizmet üreten, kazanımlarımızı halkımızla paylaşan ve başardığımız ilklerle coğrafyamızda referans olan bir kurumuz.


Değerlerimiz

Hastalarımızı Dinleriz
Hastalarımızı dinler, görüşlerine saygı duyar ,fikirlerini önemseriz.

Dürüst Oluruz.
Hastalarımızın sağlıklarına en hızlı şekilde kavuşmaları için en doğru tıbbi tavsiye ve tedaviyi sağlar, dürüst yaklaşımdan taviz vermeyiz.

Şefkatli Oluruz
Doktor ve hemşirelerimizden oluşan profesyonel ekibimizle, hasta ve hasta yakınlarımıza karşı her zaman şefkatle yaklaşırız.

Nezaketli Oluruz
Hastalarımıza yaşam boyunca danışmanlık eder, destek oluruz. Hastaların sağlığı bizim taahhüdümüzdür.

Hastalarımızın haklarını bilir onlara sahip çıkarız
Hastanemizde hizmet aldığınız sürece hak ve sorumluluklar konusunda şaffaf bilgiye sahip olmalarını sağlarız.

Hastanemizde tedavi aldığınız süre içerisinde haklarınızı bilir ve ayrım yapmaksızın haklarınızı koruruz.

Hasta ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini tıbbi etik ilkelerimize uygun, hasta haklarına saygılı şekilde karşılarız

Hastanelerimizde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirler, uygulamaları izler, iş kazası ve meslek hastalıklarını önleriz.

Hastane atıklarını kontrol altında tutma, doğal kaynak kullanımını azaltır, kirliliği önler ve ilgili çalışmalarına liderlik ederiz

Ulusal ve uluslararası sağlık kuralları ile yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatlarını tedarikçilerimiz ve bölge kuruluşları ile uyum ve iş birliği çerçevesinde uygularız

Etkin veri analizlerinden yararlanarak yapılan düzenli gözden geçirmelerle sürdürülebilir gelişmeyi sağlarız

Uyguladığımız kalite yönetim sistemleri standartlarının karşılanması ve bu sistemlerin etkinliklerinin artırılması için güçlü bir iç iletişim ve eğitim ile tüm çalışanların katılımını sağlarız