Onkoloji Merkezi

Onkoloji


Onkoloji Bölümü; kanserin nedenleri, kalıtımla ilişkisi, korunma yolları, tarama yöntemleri, tanı ve tedavisiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu süreçlerde tıbbi onkoloji bölümü patoloji, radyoloji, genel cerrahi ve radyasyon onkolojisi bölümleriyle iş birliği içinde çalışarak hastaların en doğru tedavileri almalarını sağlar. Hastanemizde onkolojik tedaviler, alanında uzman Tıbbi Onkoloji Hekimi gözetiminde, kemoterapi eğitim ve uygulama hemşiresiyle beraber tek kişilik odalarda verilmektedir.

Hastanemiz Onkoloji Bölümünde Verilen Hizmetler

Tarama:
o Tam kan, biyokimya, tümör belirteçleri (CEA, Ca 125, Ca 15-3,Ca 19-9, AFP, β HCG, LDH)
o Meme (Mamografi, Ultrason/USG, Manyetik rezonans/MR)
o Akciğer (Düşük doz radyasyonlu akciğer tomografisi)
o Kalın barsak (Gaitada gizli kan, alt kalın barsak endoskopisi, tüm kalın barsak endokopisi)
o Kadın doğum taraması (Rahim, rahim ağzın, yumurtalık, HPV taraması)
o Ürolojik taraması (Prostat/PSA, USG, MR)

Tanı:
o Görüntüleme yöntemleri;
    » Mamografi
    » Ultrasonografi
    » Bilgisayarlı tomografi (BT, 2x64 multislice)
    » Manyetik rezonans görüntüleme (MRG, 1.5 Tesla gücünde)
    » PET BT (Hizmet alımı)
o Biyopsi (Şüpeli dokudan örnek alma)

Tedavi:
o Kemoterapi (İlaç tedavisi)
o Hedefe yönelik (Akıllı ilaç) tedavi
o İmmünoterapi (Bağışıklığı güçlendirici) tedavi
o Hormon tedavisi
o Bölgesel (lokal) tümörü yok edici (ablasyon) tedaviler;
    » RF (Radyofrekans/yakma) ablasyon
    » Kriyoablasyon (dondurarak yok etme)
    » Mikrodalga ablasyon
    » Nanoknife ablasyon
    » Kemoembolizasyon
    » Radyoembolizasyon
    » HIFU (High Intensity Focused Ultrasound; Yüksek Yoğunlu Fokuslu Ultrason)
    » Vakum, BLES
o Radyasyon Onkolojisi (Hizmet alımı)
o Kanser Ağrı Tedavisi (Algoloji)
o Destek tedavisi (Beslenme, solunum desteği, yatak yarası gibi)
o Tümör cerrahisi (Genel Cerrahi: meme, kalın barsak, pankreas, karaciğer tümörleri/ Göğüs cerrahisi / Kadın doğum cerrahisi, Jinekoonkoloji: yumurtalık, rahim, rahim ağzı tümörleri / Beyin cerrahisi)
o Evde bakım hizmetleri (Son dönem hastalara evde tedavi desteği)

Takip:
o Remisyonda (hastalığı yenmiş, sağlıklı) kanser hasta kontrolleri


Doç.Dr.Deniz Arslan