Online-Dienste

Dr. med.

Ayşenur Çelik

Neurologie

Anatolia Hospital Lara

444 9 112

Üniversite

Çukurova Üniversitesi

 

İhtisas

Cumhuriyet Üniversitesi

 

İş Deneyimleri

Antalya Anadolu Hastanesi

Medikalpark Hastanesi

Memorial Hastanesi

Anatolia Hospital Lara

 

Yabancı Dil

İngilizce

 

Effects Of Different Postmenopausal Hormone Therapy Regimens on Cerebral Blood Flow And Cognitive Functions: Tevfik G, Aysenur D, Omur En, Feray G, Meral ç, Ali C Adv Ther. 2009 Aug;26(8):805-11. Epub 2009 Aug 11.

 

Intracarotid L-arginine Reverses Motor Evoked Potential Changes in Experimental Cerebral Vasospasm: Ünal Ö, Adem A, Ayşenur Ç, H.Zafer K; Turkish Neurosurgery; 2007, Vol: 17, No: 1 Pages: 13-18.

 

Intracisternal versus intracarotid infusion of L-arginine in experimental cerebral vasospasm: Ünal Ö, Adem A, Özen K, Mustafa G, Ayşenur Ç, H. Zafer K; Journal of Clinical Neuroscience; Year: 2007, Volume: 14, Issue: 6, Pages: 556-.62

 

The effects of oxcarbazepine on oxidative stress in epileptic patients: Bolayir E, Celik K, Celik A, Topaktas S, Bakir S; Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology. 2004 Jun; 26(5):345-8.

 

Sneddon's syndrome and antithrombine III. Bolayır E, Keçeci H, Akyol M, Çelik A,Polat M. J dermatol. 1999 Aug ;26(8):532-4.

 

Hyperexcitability of Occipital Cortex in Migraine: Aytekin A, Ayşenur Ç, Dürdane B; Gazi Medical Journal 2001; 12: 189-193.

 

İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetik Hastaların P300 ve Mini Mental Durum Muayenesi ile Kognitif Fonksiyonların Değerlendirilmesi: Ayşenur Ç, Suat T, Ferhan C, Aytekin A; Demans Dergisi 2002;2: 80-83.

 

Parkinson Hastalığında Kognitif Fonksiyonlar: Ayşenur Ç, Aytekin A; Demans Dergisi 2003;1: 30-34.

 

Kronik İnfarktlı Hastalarda Beyindeki Metabolit Değişikliklerinin Manyetik Rezonans Spektroskopi İle Değerlendirilmesi: Sedat S, İbrahim Ö, Cesur G, Ayşenur Ç, Hulusi E; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26 (4):166 – 170, 2004.

 

Migren ve İnme Birlikteliğinin Epidemiyolojîk Yönden İncelenmesi: Ayşenur Ç, Ertuğrul B Aytekin A; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 22 (3): 179-183, 2000.

 

Myotonik Distrofide Anestezi: Sinan G, Berin Dilek ASLAN, Nur K, Kenan K, Ayşenur Ç Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 23 (3): 163-166, 2001.

 

Sivas İl Merkezinde Parkinson Hastalığı Prevalansı: Ertuğrul B, Ayşenur Ç, Kamil T, Aytekin A, Suat T; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24 (2): 65-68, 2002.

 

Akut Faz Reaktanları ve Lezyon Büyüklüğünün İnmeli Hastalarda Fonksiyonel Prognoza Etkileri: Ayşenur Ç, Ece K, Kerim Y, Aytekin A Ertuğrul B, Suat T; Turkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2004; 50(4):17-20.

 

Hipoparatiroidizme Bağlı İntrakranial Kalsifikasyon Olgusu: Fikret TAŞ, Mehmet A, Ayşenur Ç, Sema B, A. Oktay II; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 22 (4): 215-218, 2000.

 

Serum Bilirubin Düzeyinin Karotisin İntimal-Medial Hiperplazisi Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Yeltekin DL, Aysenur Ç, Fikret T, Ertuğrul B, Suat T; Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (2) 53-57, 2005.

 

Epilepsili Hastaların Beck Depresyon Ölçeği ile Değerlendirilmesi: Mukadder M, Ertuğrul B, Ayşenur Ç ; Epilepsi. Yıl: 2003 Cilt: 9 Sayı: 3144-3150.

 

Epileptik psikoz: İki olgu raporu: Nesim K.,,Ayşenur Ç. Türkiye klinikleri J Psychiatry 2002;3(1):12-8

 

 

Türk Nöroloji Derneği

Türk Serebrovasküler Hastalıklar Derneği

Türk Epilepsi Derneği

Uyku Tıbbı Derneği