Online-Dienste

Dr. med.

Mehmet Doğru

Kardiologie

Anatolia Hospital Lara

Anatolia Hospital Aspendos

444 9 112

Fachgebiete

  • • Genetik Kolesterol Yükseklikleri
  • • Dirençli Hipertansiyon Tedavileri
  • • Yapısal Kalp Hastalıkları, Doğumsal Kalp Delikleri ve Kapak Hastalıkları
  • • Ritim Bozukluğu ve Kalp Pili Uygulamaları
  • • Kalp Yetmezliği ve Kalp Pili Uygulamaları
  • • Periferik Anjiyografi- Stent
  • • Koroner Anjiyografi- Stent

Eğitim

2000                                  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

İhtisas

2005                                  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Mesleki Deneyimler

2024-Halen                      Anatolia Hospital Aspendos

2023-2024                       Özel Akdeniz Sağlık Vakfı (ASV) Yaşam Hastanesi

2021 - 2022                      Şişli Kolan International Hastanesi

2019 - 2021                      Medical Park Hastanesi

 

Yabancı Dil

İngilizce

Rusça

1- Diyet Spektrumunda İki Uç Nokta: Atkins ve Pritikin Diyetleri

-Dr. Mehmet DOĞRU, Doç Dr. Sinan AYDOĞDU ,Doç Dr.Erdem DİKER, Medical Network Kardiyoloji, 2005.

 

2- Effects of lvabradine on 6- Minute Walk Test and Quality of life in Patients With Previously İmplanted CRT-D.

- Mehmet DOĞRU, Ates I, Yavuz AH, Genç A, Ulucan Ş, Sarıkaya M, Çetinkaya R, Keser A, Akpek M, Kaya MG.

J Investig Med. 2013 Aug;61(6):1013-7.

 

3- Successful Percutaneous Teatment Of Coronary Graft Failure Immediately After Coronary Artery Bypass Surgery.

-Ulucan S, Ates I, Katlandur H, Mehmet Doğru, Kaya Z., Türk Girişimsel Kard. Der. 2014;18:27-29.

 

4- We do our work with all our heart.

- Mehmet Doğru, İsmail Ateş, Zeynettin Kaya. Journal of Arrhythmia 31 (2015) 67.

 

5- New technique for challenging cases of percutaneous balloon mitral valvuloplasty: The venoarterial looping.

- Mehmet Doğru, Ates I, Ulucan Ş, Keser A, Katlandur H. Anatol J Cardiol 2015; 15: 428-429. DOI: 10.5152/akd.2015.6127.

 

6- Renal Artery Stenosis in Patients with Ischemic Heart Disease.

- İsmail Ateş, Şeref Ulucan, Mehmet Doğru, Zeynettin Kaya, Anıl Aktaş Samur, Havva Asuman Yavuz.

Turk Neph Dial Transpl 2015;24 (1): 88-92.

 

7- Longitudinally Giant Left Ventricula Thrombus.

Ateş, I., Ulucan, S.,Kaya, Zç, Doğru M., Katlandur, H., Keser, A. Acta Medica Anatolia, 2015;3.

 

8- Effect of additional heart rate control on six- Minute Walk Test and Quality of Life in Patient

With Previously Implanted CRT-D

-H. Asuman Yavuz, İsmail Ateş, Mehmet Doğru, A. Genç, N. Değer. Heart Failure Congress- 2012 Belgrad.

 

9- Renal Artery Stenosis in Patients with Ischemic Heart Disease.

-İsmail Ateş, Şeref Ulucan, Mehmet Doğru, Zeynettn Kaya, Anıl Aktas Samur, Havva Asuman Yavuz.

The American Journal of Cardiology, Volume 115, Supplement 1, 16 March 2015, Page S103.

 

10- Successfully PMBV by Venoarterial Looping.

-İsmail Ateş, Mehmet Doğru, Şeref Ulucan, Zeynettin Kaya, Hüseyin Katlandur, Ahmet Keser. 30.

Turkish Cardiology Congress with Intranational Participation. 23-26 October 2014; Abstract Book; Page:11.

Türk Kardiyoloji Derneği

Türk Tabipler Birliği