Radyoloji

Radyoloji Ünitesi

» Manyetik Rezonans (1,5 Tesla MR)
» MR Anjio
» Meme MR’ı
» Bilgisayarlı Tomografi ( 64×2 Multislice CT )
» Koroner Anjiyo Tomografi
» Koroner Kalsiyum Skorlama
» Dansitometri ( Kemik Yoğunluk Ölçümü)
» Konvensiyonel Radiology
» Portable Röntgen
» Mamografi
» Ultrasonografi ( Renkli Doppler )
» Girişimsel Radyoloji