Corporate » Mission Vision

Vizyon

Sağlık alanında verdiğimiz hizmetleri genişleterek sürdürürken, seçkin ve deneyimli sağlık personellerimiz ile sağlık turizminde bölgede söz sahibi lider bir kuruluş olmak.


Misyon

Sağlık sektöründe verdiğimiz her türlü hizmette; hasta haklarını ön planda tutarken, tıp etik ilkelerine de her şartta bağlı kalarak yerli ve yabancı hastalarımızın ile yakınlarının tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ana görevimiz ve hedefimizdir.

Verdiğimiz hizmetlerde ilgili mevzuatlara uygunluğu esas alırken, görevimizi tam olarak yerine getirebilmek amacıyla eğitimli ve deneyimli çalışanlarımız ile teknolojik gelişmeleri takip etme ve ülkemizin sağlık hizmetinde gelişmesine katkıda bulunma sorumluluğumuzun bilincindeyiz.