Online Services

Candan Haytural M.D.

Anesthesia and Reanimation

Anatolia Hospital Antalya

444 9 112

Areas of Expertise

  • • Regionel Anestezi
  • • Yoğun Bakım
  • • Kardiyovasküler Cerrahi Anestezisi

Eğitim

1997- 2003                          Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

İhtisas

2008-2013                            Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi 

 

Mesleki Deneyim

 2022- Halen                        Anatolia Hospital Antalya    

2018 –  2022                         Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Zonguldak

2016- 2018                            Medicana Ankara Hastanesi

2014-2016                             Liv Hospital Ankara 

2013-2014                             Zara Devlet Hastanesi 

2008-2013                            Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi 

    

 

Yabancı Dil

İngilizce

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

Haytural, C., Aydınlı, B. Demir, B., et al (2015) Comparison of Propofol, Propofol-Remifentanil, and Propofol-Fentanyl Administrations with Each Other Used for the Sedation of Patients to Undergo ERCP BioMed Research International doi:10.1155/2015/465465 SCI-Exp

 

Aydinli, B., Karadeniz, Ü., Demir, A., Güçlü, Ç. Y., Kazanci, D., Koçulu, R., Haytural C., Özgök A., Bostancı B., & Zorlu, A. (2016). Postperfusion Syndrome in Cadaveric Liver Transplantations. Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation 44(3), 128-133.

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

Kazancı, D., Soybir, N., Turan, S., Haytural, C., Küçüker, Ş., & Özgök, A. (2013). İntrakorporeal Sol Ventrikül Asist Device Takılması Sırasında TÖE Deneyimimiz. Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi,(3), 132-135.

 

Şahin, H. Demir, A., Güçlü Ç, Akyurt D, Haytural, C., ERDEMLİ Ö. (2012). Laparoskopik Ürolojik Cerrahide Abdominal İnsuflasyon Basıncı ve Postoperatif Bulantı-Kusma İlişkisi. Yeni Tıp Dergisi, 29(2), 76.

 

Turan, S., Ayık, İ., Haytural, C., Akyurt, D., Ergün, B., Yavaş, S., ... & Erdemli, Ö. (2010) Yoğun Bakımda Fleksibl Bronkoskopi Kullanımı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 48-53

 

Demir, A., Akyurt, D., Ergün, B., Haytural, C., Yiğit, T., Tagoğlu, Ġ., ... & Erdemli, Ö. (2010). Kalp cerrahisi geçirecek olgularda anksiyete sağaltımı. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 18(3), 177-182.

 

 

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler:

 

Değişik kongrelerde sunulmuş 7 adet poster bildirisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)

Türk Tabipleri Birliği