Private Antalya
Anatolia Hospital
  • General Information
  • Units

» Luxury rooms with 42 beds and 1 suite.
» 2 Operation Rooms
» Intensive Care Unit
» Delivery room
» Clinical Laboratories
» 2 Multi-slice Computed Tomography (CT)
» 7/24 Ambulance service
» Hospital Pharmacy
» Social areas
» Cafeteria
» Aimed to provide a comfortable environment for patients and employees with its patient and employee satisfaction oriented service concept and advanced technology.

  • Cerrahi Branşlar
  • Dahili Branşlar
  • Diğer Bölümler
  • Kadın Doğum
  • Klinik Laboratuvarlar
  • Röntgen
  • Yoğun Bakım Üniteleri

» Anestezi ve Reanimasyon
» Genel Cerrahi
» Kadın Hastalıkları ve Doğum
» Ortopedi ve Travmatoloji

» İç Hastalıkları
» Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

» Acil Tıp
» Diş Ünitesi
» Diğer tüm branşlarda konsultan hekimler

» 4 Boyutlu Renkli Doppler Ultrason
» Histerosalpingografi(HSG)
» Folikülometri
» Prenetal Erken Tanı Testleri

» Biyokimya
» Mikrobiyoloji
» Kan gazları tetkiki

» C-kollu röntgen ve scopi
» Portable röntgen
» 2 adet Ultrason (linear & vaginal probe)
» Renkli Doppler
» PACS Sistem

» Genel Yoğun Bakım (Dahili ve Cerrahi)
» Radyoloji
» Radyoloji ve Diagnostik tıp bölümü
» 2 Multislice Bilgisayarlı Tomografi (CT)

Doctors at Private Kemer Anatolia Hospital

Uzm. Dr. M. Sedat Yıldız

ONLINE APPOINTMENT DOCTOR PROFILE

Uzm. Dr. Mehmet Dilek

ONLINE APPOINTMENT DOCTOR PROFILE

Uzm. Dr. Şenay Mevlitoğlu

ONLINE APPOINTMENT DOCTOR PROFILE

Dr. Alisherjon Sattorov

ONLINE APPOINTMENT DOCTOR PROFILE

Dr. İrfan Samancıoğlu

ONLINE APPOINTMENT DOCTOR PROFILE

Dr. Murat Şahin

ONLINE APPOINTMENT DOCTOR PROFILE