Başa Dön

Tıp Bayramı Resim Yarışması

TIP BAYRAMI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: TIP BAYRAMI - SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI 

Tıp Bayramı kapsamında yapılacak olan resim yarışmasının konusu çocukların sağlık çalışanlarına yönelik saygı ve sevgi bilincinin oluşması.

(Çalışmalardaki rehberliği için grup öğretmenlerimize ve ortaya çıkacak eserler için çocuklarımıza şimdiden teşekkür ederiz.)

AMAÇ:

Çocukların sağlık çalışanlarına yönelik saygı ve sevgi bilincinin oluşması. Çocukların gözünde sağlık çalışanlarının imajının değerlendirilmesi, öğrencilerin hayal güçlerinin geliştirilmesi, kendini ifade etme becerisinin artırılmasıdır.

KAPSAM:

Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaların şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek resimlere verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

YARIŞMA GRUPLARI:

Antalya ili genelinde resmi ve özel tüm ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilirler.

BAŞVURULAR:

İlkokul müdürlüklerine yapılacaktır.

YARIŞMA KURALLARI:

Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:

Resimler için boyut: Öğrenciler yarışmaya 35cm x 50 cm veya 25cmx30 cm ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.

Kullanılacak malzemeler: Her türlü resim veya boya malzemesini kullanmak serbesttir (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.).

Kullanılması yasak olan malzemeler: Fotokopi ve kolaj yöntemi ile hazırlanan eserler ve bilgisayar ortamında hazırlanan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ESERE YAZILACAK BİLGİLER:

Kâğıtların arka yüzünün sağ üst köşesine ekte belirtilen yarışmacı bilgi formu doldurulup ilgili kişiler imzaladıktan sonra yapıştırılır. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacaktır.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde toplanan eserler ilçede yapılan değerlendirme sonucunda ilk 3'e giren resimler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.İl dereceleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulacak komisyonca belirlenecektir.

· Eserin konuya uygunluğu

· Kullanılan tekniğin uygunluğu

· Yaratıcı ve özgün olması

· Kompozisyon

YARIŞMA TAKVİMİ:

01.03. 2022 Tarihinde İlkokul Müdürlüklerine toplanan eserler İlçe Milli Eğitim Mürlüğüne teslim edilecektir.

04.03.2022 Tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince toplanan eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne eeslim edilecektir.

09.03.2022 Tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Komisyonca belirlenen dereceye giren eserler Antalya Anadolu Hastaneleri'ne teslim edilecektir.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

Anadolu Hastanesi yönetimi dereceye giren eserlere sırasıyla

İl bazında dereceye giren öğrencilerden,

1.olan öğrenci Bisiklet

2.olan öğrenci Scooter

3.olan öğrenci Paten takımı

Yarışma sonuçları sosyal medya hesaplarımızdan 11.03. 2022 tarihinde duyurulacaktır.

Dereceye giren yarışmacılarımıza ödül töreni 14 Mart 2022 tarihinde Antalya Anadolu Hastaneleri tarafından, Kemer Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır. Ödül kazanan öğrencilerin ve refakatçilerinin ödül töreni yapılacak yere ulaşımı Anadolu Hastaneleri tarafından sağlanacaktır.

Ödül kazanan eserin her türlü hakkı Antalya Anadolu Hastaneleri'ne aittir.

Kızıltoprak Mah. Ali Çetinkaya Cad. Şahap Uluşahin İş Merkezi No. 163 Kemer Medical Center Muratpaşa / Antalya

Bilgi ve İletişim: Serpil Baydağ (0507 418 04 03) / serpil.baydag@anatoliahospital.com www.anatoliahospital.com

KATILIMCININ                 ÖĞRENCİ ADRES BİLGİLERİ                                                        ORJİNALLİK BELGESİ

Adı SOYADI                                                                                                                           

 

 

  Ben/Biz tarafından yardımsız olarak, tamamen kendisi tarafından orijinal olarak yapmış olduğunu doğrularız.                                           

 

Öğretmeni/Veli

Okul Müdürü Adı Soyadı

Adı Soyadı İmza

İmza

Doğum Tarihi

Uyruğu

Ev Adresi

Telefon

Okulu-Sınıfı

Okul Adresi

Okul Telefonu

Öğretmen/Adı 

Soyadı

(İMZALIDIR)