Prof. Dr. Umuttan Doğan

Antalya Anadolu Hastanesi

Kardiyoloji

UZMANLIK ALANLARI
Kalp Ritm Bozukluklarının (Aritmiler) Girişimsel Tedavisi, Koroner Arter Hastalıklarının (Kalp Damarı Darlıklarının) Girişimsel Tedavisi, Koroner Arterlerin Tam Tıkanıklarının (Kronik Total Oklüzyon) Girişimsel Tedavisi, Periferik Arter Hastalıklarının (Bacak, kol.. damarlarının) Girişimsel Tedavisi, Aort Damar Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi, Kalp Kapak Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi, Kalp Pilleri

  • Hekim Özgeçmişi
  • Bilimsel Yayınlar

Üniversite

1991-1997 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhtisas

1999-2005 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

İş Deneyimi

2006-2014 Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

2014- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı (Halen Devam Ediyor)

Üyelikler

Türk Kardiyoloji Derneği

Antalya Tabip Odası

Yabancı Dil

İngilizce,Almanca

•    Özkan Ö., Özkan Ö., Doğan U., Yilmaz V.T., Uysal H., Ündar L., et al., "Consideration of difficulties and exit strategies in a case of face allotransplantation resulting in failure", MİCROSURGERY, vol.37, pp.661-668, 2017 (Link)
•    Ünlü M., Demirkol S., Aparcı M., Arslan Z., Balta Ş., Doğan U., Kılıçarslan B., Özeke Ö., Çelik T., İyisoy A., "Why Aortic Elasticity Differs Among Classical And Non-Classical Mitral Valve Prolapsed?", CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION, vol.36, pp.148-152, 2014
•    Doğan U., Gök H., Düzenli M.A., Özdemir K., "Blunted Heart Rate Recovery Is Associated With Exaggerated Blood Pressure Response During Exercise Testing ", HEART AND VESSELS, vol.28, pp.750-756, 2013
•    Yavaş Ç., Doğan U., Yavaş G., Araz M., Ata Ö.Y., "Acute Effect Of Palonosetron On Electrocardiographic Parameters In Cancer Patients: A Prospective Study", SUPPORTIVE CARE IN CANCER, vol.20, pp.2343-2347, 2012
•    Doğan U., Apaydin Doğan E., Tekinalp M. , Tokgöz O.S., Arıbaş A., Akıllı H., Özdemir K., Gök H., Yürüten B., "P-Wave Dispersion For Predicting Paroxysmal Atrial Fibrillation In Acute Ischemic Stroke", INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.9, pp.108-114, 2012
•    Doğan U., Doğan N.U., Başarır A.O., Yıldırım S., Çelik Ç., İncesu F., Özdemir K., "P-Wave Parameters And Cardiac Repolarization Indices: Does Menopausal Status Matter? ", JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.60, pp.333-337, 2012
•    Şahin S., Doğan U., Özdemir K., Gök H., "Evaluation Of Clinical And Demographic Characteristics And Their Association With Length Of Hospital Stay In Patients Admitted To Cardiac Intensive Care Unit With The Diagnosis Of Acute Heart Failure", ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.12, pp.123-131, 2012
•    Doğan U., Özdemir K., Akıllı H., Arıbaş A., Gök H., "Evaluation Of Echocardiographic Indices For The Prediction Of Major Adverse Events During Long-Term Follow-Up In Chronic Hemodialysis Patients With Normal Left Ventricular Ejection Fraction", EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, vol.16, pp.316-324, 2012
•    Doğan U., Yavaş G., Tekinalp M. , Yavaş Ç., Ata Ö.Y., Özdemir K., "Evaluation Of The Acute Effect Of Palonosetron On Transmural Dispersion Of Myocardial Repolarization", EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, vol.16, pp.462-468, 2012
•    Yavaş C., Doğan U., Araz M., Ata O., "Acute effect of palonosetron on electrocardiographic parameters in cancer patients a prospective study", SUPPORTIVE CARE IN CANCER, vol.20, pp.2343-2347, 2012 (Link)
•    Doğan U., Zamani A., Görmüş N., Paksoy Y., Avunduk M., Demirbaş S., "The First Case Report Of A Metastatic Myxoid Liposarcoma Invading The Left Atrial Cavity And Pulmonary Vein", HEART SURGERY FORUM, vol.14, pp.E261-E263, 2011
•    Yıldız G.Ü., Apaydin Doğan E., Doğan U., Tokgöz O.S., Özdemir K., Genç B.O., İlhan N., "Analysis Of 24-Hour Heart Rate Variations In Patients With Epilepsy Receiving Antiepileptic Drugs", Epilepsy & Behavior, vol.20, pp.349-354, 2011
•    Yildiz G., Dogan E., Doğan U., Genç B., İlhan N., "Analysis of 24 hour heart rate variations in patients with epilepsy receiving antiepileptic drugs", EPILEPSY, vol.20, pp.349-354, 2011 (Link)
•    Doğan U., Özdemir K., Paksoy Y., Gök H., "Dynamic Obstruction Of Inferior Vena Cava Flow Caused By Right-Sided Diaphragmatic Elevation", ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.10, pp.E19-E20, 2010
•    Aygül N., Salamov E., Doğan U., Tokaç M., "Acute Occlusion Of The Left Main Trunk Presenting As St-Elevation Acute Coronary Syndrome", JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY, vol.43, pp.76-78, 2010
•    Doğan U., "Oral Anticoagulation In Atrial Fibrillation: Are The Problems Solved?", ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.10, pp.41-42, 2010
•    Özdemir K., Doğan U., Narin C., Paksoy Y., Yeniterzi M., Göktekin Ö., "Aortico-Left Ventricular Fistula Associated With Infective Endocarditis", ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.10, pp.E14-E18, 2010
•    Genç B.O., Apaydin Doğan E., Doğan U., Genç E., "Anthropometric Indexes, Insulin Resistance, And Serum Leptin And Lipid Levels In Women With Cryptogenic Epilepsy Receiving Topiramate Treatment", JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, vol.17, pp.1256-1259, 2010
•    Apaydin Doğan E., Doğan U., Yıldız G.Ü., Akıllı H., Genç E., Genç B.O., Gök H., "Evaluation Of Cardiac Repolarization Indices In Well-Controlled Partial Epilepsy: 12-Lead Ecg Findings", EPILEPSY RESEARCH, vol.90, pp.157-163, 2010
•    Doğan U., "Acute occlusion of the left main trunk presenting as ST-elevation acute coronary syndrome.", JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY, 2010
•    Yazıcı M., Acar K., Kayrak M., Ayhan S.S., Doğan U., Ulgen M.S., "Does Smoking Amplify The Risk Of Acute Myocardial Infarction Related With Pregnancy In Factor V Leiden Carriers?", UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, vol.19, pp.254-255, 2009
•    Ünlü C., Üstün İ., Akay F., Doğan U., "A Rare Cause Of Dilated Cardiomyopathy; Alström Syndrome", ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.8, pp.315-318, 2008
•    Doğan U., Özeke Ö., Duksal F., Ünlü M. , "Unusual Late Cardiac Complication Of Left Pneumonectomy: Left Atrial Compression", ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.7, pp.348-357, 2007
•    Belgi Yildirim A., Yalçinkaya A.S., Doğan U., Gölbaşi İ., Kabukçu M., Sancaktar O., Tüzüner F.E., "Echocardiographic Predictors Of Hemodynamic Response And Significance Of Dyspnea Development In Patients With Mitral Stenosis During Dobutamine Stress Echocardiography", The Journal of Heart Valve Disease, vol.12, pp.482-487, 2003
•    Aras D., Çay S., F Ö., Başer K., Doğan U., Ünlü M., et al., "Arrhythmogenic Noncompaction Cardiomyopathy: Is There an Echocardiographic Phenotypic Overlap of Two Distinct Cardiomyopathies?", Journal of Cardiovascular Ultrasound, 2015
•    Akıllı H., Kayrak M., Alıbasıç H., Arıbaş A., Doğan U., Yazıcı M., Gök H., Özdemir K., "Dobutamin Stres Ekokardiyografiye Genel Bir Bakış: Tek Merkez Deneyimi", MN Kardiyoloji, cilt.21, ss.8-13, 2014
•    Doğan U., Apaydin Doğan E., "Baş Dönmesine Neden Olabilecek Sistemik Hastalıklar", Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, cilt.6, ss.61-67, 2013
•    Ünlü M. , Yıldızhan A., Özeke Ö., Doğan U., "Pseudo-Myocardial Infarction Pattern In A Patient With Spontaneous Pneumomediastinum", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, cilt.37, ss.436-436, 2009
•    Ural O., Görmüş N., Sümer Ş., Aktuğ-Demir N., Doğan U., "Biküspid Aort Kapağı Üzerinde Gelişen Brucella Endokarditi", Klimik Dergisi, cilt.21, ss.128-129, 2008
•    Doğan U., Yalçinkaya A.S., Dursun E., Özben Tomasi T., "Dilate Kardiyomiyopatili Hasta Gruplarında Idrar İzoprostan F2-? Düzeyinin Fonksiyonel Kapasite Ve Sol Ventrikül Sistolik Ve Diyastolik Fonksiyonları Ile Ilişkisinin Karşılaştırılması", MediForum - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.22-29, 2006
•    Belgi Yildirim A., Demir İ., Yilmaz H., Başarici İ., Kabukçu M., Doğan U., Sancaktar O., "Sinüs Ritmi Mitral Darlığı Olgularında Sol Atriyal Spontan Eko Kontrast Gelişiminde Ekokardiyografik Belirleyiciler", Türk Ekokardiyografi Dergisi, cilt.4, ss.12-16, 2002
•    Belgi Yildirim A., Doğan U., Yilmaz H., Başarici İ., Demir İ., Sancaktar O., "Effects Of Dobutamine On Hemodynamic Parameters In Patients With Mitral Stenosis And Determinants Of Pulmonary Artery Pressure Response", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, cilt.30, ss.233-237, 2002
•    Belgi Yildirim A., Doğan U., Yilmaz H., Sancaktar O., "Aort Kapak Replasmanından Sonra Izlenen Assendan Aort Disseksiyonu Olgu Sunumu", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, cilt.30, ss.123-126, 2002
•    Kizilay F., Başarici İ., Doğan U., Ekmekçi B., Yalçinkaya A.S., Özkaynak S.S., "The Possibility Of Valvuler Heart Disease In Parkinson Disease Treated With Ergot Derivative Dopamine Agonists", Tenth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders Congress, Kyoto, JAPONYA, 30-30 Ekim 2006, vol.21, pp.373-373
 

Hekimin Makaleleri