UZMANLIK ALANLARI

  • Hekim Özgeçmişi
  • Bilimsel Yayınlar

Üniversite

1992 Ankara Üniversitesi

İhtisas

2003 Trakya Üniversitesi

İş Deneyimi

SSK Erzurum Oltu Sağlık İstasyonu

SSK Akhisar Sağlık Dispanseri

İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji

Üyelikler

Türk Tabibleri Birliği

Türk Nöroşirürji Derneği

Yabancı Dil

İngilizce

Hekimin Makaleleri