UZMANLIK ALANLARI
Bademcik Ameliyatı Geniz Eti Ameliyatı Sinüzit Ameliyatı Ses Teli Ameliyatı Kulak Ameliyatları Horlama Cerrahisi Yüz Kanserleri Baş Boyun Hastalıkları

 • Hekim Özgeçmişi
 • Bilimsel Yayınlar

Unvanı, Adı Soyadı:  Op. Dr. Serap Güralp

Doğum Tarihi / Doğum yeri: 25.10.1967 / Kars

E-mail:  serapguralp2@gmail.com

Bölümü: Kulak Burun Boğaz

Spesifik Uzmanlık Alanları:

Bademcik Ameliyatı

Geniz Eti Ameliyatı

Sinüzit Ameliyatı

Ses Teli Ameliyatı

Kulak Ameliyatları

Horlama Cerrahisi

Yüz Kanserleri

Baş Boyun Hastalıkları

İlgi Alanları ve Ameliyatları:

Yüz Plastik Cerrahisi

Rinoplasti

Kepçe Kulak ( otoplasti)

Çene Ucu Düzeltme

Göz Kapağı Ameliyatı

Yüz Germe

Alın Germe

Yara izi Revizyonu

Yağ Enjeksiyonu

Yüz ( Fasiyal) Deri Kanseri

Botox ve Uygulamaları

Yabancı Dil:  İngilizce

Tıp Eğitimi / Mezuniyet Yılı

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi / Yılı

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi

Deneyim: 

Amerikan Hastanesi Gaziantep

Medical park Hastanesi Gaziantep

Opera Yaşam Hastanesi Antalya

Medeni Durum: Evli

Çocuk Sayısı: 2

Mesleki Üyelikler : Türk Tabipler Birliği

Kulak Burun Boğaz Vakfı

Medikal Estetik Derneği

Fasial Plastik Cerrahi Derneği

Antalya Tabip Odası

Akademik Yayınlar:

Kronik otitis medıada orta kulak mukozası ve dış kulak yolu kemik arka duvarının histopatolojık incelemesinin sonuçları 

Otitis medialarda aditus ad antrum blokajının timpanometri ile tanısı 

Akut otitis medialı hastalarda orta kulak ve nazofarenksin aerop ve anaerop bakteri kültür ve antibiyogram sonuçları

 Lazerle tonsillektomi ile klasik yöntemle tonsillektomi sonrası ağrı ve iyileşmenin karşılaştırılması.

Katıldığı Kongreler ve Toplantılar:

 • 3-4 mayıs 1997 Temel ve ileri Endoskopik sinüs cerrahisi
 • 18-22 eylül 1999 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresi
 • 11-12 kasım 2000 Gaziantep Acil tıp sempozyumu
 • 7-5 Mayıs 2000 Ege Üniv.Tıp fak.Endoskopik sinüs cerrahisi Uygulamalı eğitim kursu
 • 2-3 kasım 2001 Ege Üniv.KBB de uluslar arası Konferanslar dizisi 4
 • 22-26 eylül 2001 26. Türk otorinolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresi
 • 22-26September 2001 1. joint meeting of Turkish-Greek otorhinolaryngology & Head and neck Surgery societies Antalya belek
 • 21-24 Mart 2001 Erurum 2. Palandöken K.B.B sempozyumu
 • 18-19 nisan 2002 Ankara K.B.B ve Baş Boyun Cerrahisi derneği 2000 Uluslar arası K.B.B Baş ve Boyun cerrahisi toplantısı
 • 21-24 mart 2002 Bursa Uludağ uluslararsı Otitis _media bugün konulu toplantı
 • 24 ocak 2003 ege üniv. Çocuk işitme kayıpları,ani işitme kayıpları ve otoskleroz da güncel yaklaşımlar.
 • 4-9 ekim 2003 27.Türk ulusal otorinolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresi
 • 4-9 ekim 2003 27. Ulusal kongre Kolesteatom Cerrahisi,Horlama ve Uyku Apnesinde Güncel tedavi yaklaşımları ,Stapedektomi operasyonlarında karşılaşılan güçlükler ve çözümleri
 • 1-16 nisan 2004 Gaziantep tıp fak.Allerjik hastalıklar ve Astım sempozyumu
 • 04-07 Mart 2004 Bursa Uludağ Otorinolarengoloji de multidispliner yaklaşımlar
 • 19-20 kasım 2005 3. İstanbul Masterclass sempozyumu 4. Septorinoplasti ve radyofrekans kadavrada uygulamalı Diseksiyonu kursu
 • 25-27 mart 2007 Başkent Üniv.Açık teknik rinoplasti
 • 13-17 haziran 2007 2. bodrum Rhino Camp
 • 23-24 şubat 2007 İst.ünüv. Kozmetik rinoplasti ve minimal invaziv fasiyal plastik cerrahi girişimler
 • 22-25 mart 2007 Erzurum 5. palandöken K.B.B sempozyumu
 • 1-4 kasım 2007 3. İstanbul önleyici tıp ve antiaging toplantısı
 • 22-23 mart 2008 video konferanslar -6 .KBB de güncel TEDAVİ yaklaşımları
 • 8-12 ekim 2008 Antalya da düzenlenen 30. Türk Ulusal Kulak Burun boğaz ve Baş boyun cerrahisi kongresi
 • 28-29 mart 2008 burun ve ötesi
 • 4-9 ekim 2009 32. ulusal kbb kongresi
 • Sağlık Bakanlığı Gaziantep Sağlık Müdürlüğü 16 Nisan 2010 'Temel Yaşam Desteği Sürecinin Güvence Altına Alınması (Mavi Kod Uygulaması) için CRP Eğitimi
 • Annl conference in the 33 year of the european Academy of fasial plastic surgery Antalya 1-5 september 2010
 • Videokonferanslar-8 Otolarengolojı'de Güncel Konular 26-28 mart 2010 Hilton Otel Adana
 • Videokonferanslar -9 18-20 mart 2011 Hilton Otel ADANA
 • Fasial plastik cerrahi toplantısı 6.Ulusal Toplantısı 5-8 nisan 2012

Sosyal Medya Hesapları :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005391916284

https://www.instagram.com/serapguralp2/

http://drserapguralp.com/Default.aspx

Hekimin Makaleleri

    Hekime ait makale bulunmuyor.