Prof.Dr.Mehmet Özaydın

Side Anadolu Hastanesi

Kardiyoloji

UZMANLIK ALANLARI
Girişimsel kardiyoloji , Girişimsel kardiyak elektrofizyoloji , Non-invaziv kardiyoloji,Klinik kardiyoloji

  • Hekim Özgeçmişi
  • Bilimsel Yayınlar

           
Adı Soyadı: MEHMET ÖZAYDIN
Doğum Tarihi: 16 Mayıs 1969 
Doğum Yeri: İspir, Erzurum
Yabancı Dil: İngilizce
Eğitim:
1987-1993 Tıp Fakültesi   İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi              
                                                   
1993-1999 Kardiyoloji Uzmanlığı  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD  
                                                        
Uzmanlık Alanları:
Girişimsel kardiyoloji 
(Kasıktan ve koldan anjiyografi, balon, stent işlemleri, kalp krizi sırasında acil olarak damarın açılıp stent takılması…)   
Girişimsel kardiyak elektrofizyoloji 
(Çarpıntı ve bayılmaya yol açan kalp ritim bozukluklarının ilaç dışı yöntemlerle tespiti ve tedavi edilmesi, kalp pili takılması, kalbi duran hastalarda şok verip kalbin ritmini normale döndüren şok cihazı-ICD- takılması, kalp yetersizliği olan hastalarda kalp kasını güçlendiren özel kalp pili-KRT- takılması…) 
Non-invaziv kardiyoloji
(Kalp ultrasonu-ekokardiyografi, efor testi, tansiyon ve ritim holteri, bayılan hastaları değerlendirmek için yapılan eğik masa testi…)
 Klinik kardiyoloji
(Kalp damar hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, hipertansiyon, kalp durması, bayılma, kalp yeterziliği, kolesterol yüksekliği…) 
Üyesi Olduğum Kuruluşlar:
Türk Kardiyoloji Derneği 
Avrupa Kardiyoloji Derneği
Avrupa Kardiyoloji Derneği-Avrupa Perkütan Koroner Girişim Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği-Aritmi Çalışma Grubu
Türk Kardiyoloji Derneği-İnvazif Çalışma Grubu
Türk Kardiyoloji Derneği-Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu
Türk Kardiyoloji Derneği-Hipertansiyon Çalışma Grubu

Görevler:

Prof. Dr.  Alanya Anadolu Hastanesi    2019-halen
Prof.Dr. Kayseri Medical Palace Hastanesi 2018-2019
Prof.Dr.  Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi    2010-2018
Araştırmacı Harvard Üniversitesi, Massachusetts General Hospital, ABD    2013-2014
Doç.Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi    2004-2010
Araştırmacı  Michigan Üniversitesi, ABD      2001-2002
Yrd.Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi      2000-2004
Uzman Dr. İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi   2000-2001
  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi    2000-2000
  Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi    2000-2000
  Isparta Devlet Hastanesi   1999-2000
  İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi  1999-1999
Araştırma görevlisi(asistanlık) İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi   1993-1999
 

Hekimin Makaleleri

    Hekime ait makale bulunmuyor.