UZMANLIK ALANLARI

  • Hekim Özgeçmişi
  • Bilimsel Yayınlar


Unvanı, Adı Soyadı:  Uzm. Dr. Muhammed B. JAITEH

Doğum Tarihi / Doğum yeri: Gambiya-09.08.1986

E-mail:  muhammed.jaiteh@yahoo.com

Bölümü:  İç Hastalıkları

Yabancı Dil: İngilizce, Arapça, Fransızca

Tıp Eğitimi / Mezuniyet Yılı: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce / 2007-2013

Uzmanlık Eğitimi / Yılı: Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları ABD / 2019
Deneyim: 
•    Atatıp Merkezi, Ankara 2013
•    Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları ABD, 2015-2019
Mesleki Üyelikler:  Türk Tabipler Birliği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Akademik Yayınlar: 
1)    Jaiteh MB, Çalık Başaran N, Özışık L, Akman O, Hasanlı N, Tortop S, Özmen Çapın BB, Hüseyinova S, Üner A, İnkaya AÇ. Türkiye’nin Düşük Endemik Bölgesinden Nedeni Bilinmeyen Ateşle Başvuran Bir Visseral Leyişmaniyaz Olgusu. Turkiye Parazitol Derg 2019;43:210-212. 
2)    LH Özcebe, N Bilir, R Güven, M Sakallı, A Şentürk, MB Jaiteh; Call to a Healthy Lifestyle: A 2013 Interventional Study in Ankara, Turkey, European Journal of Public Health, Volume 25, Issue suppl_3, 1 October 2015, ckv176.245, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv176.245
3)    Erbaydar N. P., Çilingiroğlu N., Pişkin T. M., Jaiteh M. B., Gebre T. S., Durmaz C., Akar H. T., Çobanoğlu T., Değirmenci M. F. K., Efe O., Dayıcan Z. N., Çıkı K., Gülderen M., Can T., Günaydın O., Ezer M., Eşme M., Elmaağaç B., Ersoy E., 2013. Analysis of Three-Year Death Records of Hacettepe University Adult Hospital. Acta Medica; 2: 8–15
4)    Jaiteh M. B, Sarı A. A case of graulomatous dacriocystitis in a patient receving etanercept for Juvenile Rheumatoid Arthritis (JRA). Poster presented at: Approaches in Rheumatology and Round Table Meeting with Professors, 2017, Antalya. 
5)    Jaiteh M. B. Resident doctors' experıence of healthcare vıolence: an evaluatıon of the level of violence and associated factors at a universıty hospital in Turkey. Poster presented at: American Public Health Association (APHA) Annual Conference, Chicago, 2015


Hekimin Makaleleri

    Hekime ait makale bulunmuyor.