Başa Dön

Doç. Dr. Cemal Köseoğlu

+90 444 9 112 cemal.koseoglu@anatoliahospital.com HEMEN RANDEVU ALIN

Uzmanlık Alanları

Koroner İnvazif İşlemler, Kardiak Pacemaker İmplantasyonu, Trans Özofageal Ekokardiyografi

Doktor Özgeçmişi

Üniversite

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2014

İhtisas

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2014

İş Deneyimi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2014 - 2015

Tokat Devlet Hastanesi / 2015 - 2019

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2019 - 2021

Alanya Anadolu Hastanesi / Kardiyoloji 2021 - Halen

Mesleki Üyelikler

 Türk Tabipler Birliği

Türk Kardiyoloji Derneği

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)

Yabancı Dil

İngilizce


Bilimsel Yayınlar


Makaleleri

Koroner Arter Hastalığı

Oku »

Doktor Yayınları