Başa Dön

Op. Dr. Mehmet Mustafa Kılıçkaya

+90 444 9 112 mustafa.kilickaya@anatoliahospital.com HEMEN RANDEVU ALIN

Uzmanlık Alanları

Endoskopik sinus cerrahisi , Kulak ve İşitme cerrahisi, Otoplasti, Rinoplasti , Baş Boyun kitleleri

Doktor Özgeçmişi

Üniversite

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1992

Uzmanlık

Süleyman Demirel Üniversitesi KBB anabilim dalı 1999

İş Deneyimi

Özel Termessos Hastanesi 2020 / 2021

Özel Uncalı Meydan Hastanesi 2018 / 2019

Özel Duygu Hastanesi  2018 / 2019

Süleyman DEMİREL Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD Başk. YRD DOÇ DR / 2013 / 2016

Özel Şifa Hastanesi (Meddem Hastanesi ) 2007 / 2013

Mesleki Üyelikler

Türk KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği


Bilimsel Yayınlar


Makaleleri


Doktor Yayınları

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale:

 

1-M.Mustafa Kiliçkaya, Mustafa Tuz, Murat Yariktaş, Hasan Yasan, Giray Aynalı and Özkan Bagci. The Importance of the Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Patients with Idiopathic Peripheral Facial Palsy. International Journal of Otolaryngology, vol. 2015, Article ID 981950, 4 pages, 2015. doi:10.1155/2015/981950

2-M.Mustafa Kılıçkaya, Giray Aynali, Mustafa Tuz, Özkan Bagcı. Is There A Systemıc Inflammatory Effect of Cholesteatoma? Int Arch Otorhinolaryngol 2017; 21(01): 42-45. DOI: 10.1055/s-0036-1584363

 

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın:

1- M.Mustafa Kılıçkaya, Giray Aynali, Ali Murat Ceyhan, and Metin Çiriş, “Metastatic Malignant Melanoma of Parotid Gland with a Regressed Primary Tumor,” Case Reports in Otolaryngology, vol. 2016, Article ID 5393404, 4 pages, 2016. doi:10.1155/2016/5393404

2- Kılıçkaya MM, Aynali G. Recurrent Sudden Sensorineural Hearing Loss in a Patient with Aortic Aneurysm. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2016; DOI: 10.4328/JCAM.4604.

3-Kilickaya M, Koyuncuoglu HR. The Development of Acute Radial Nerve Palsy Following General Anaesthesia: A Case Report of a Manual Worker. Int J Clin Anesthesiol. 2015;3(1):1044.

Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın:

1-Mehmet Mustafa KILIÇKAYA. HALİTOZİSİN GÜNCEL TANI VE TEDAVİSİ. Current Diagnosis and Treatment of Halitosis. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. Duzce Medical Journal;2015; 17(2);85-88.

 

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale:

1- Fehmi DÖNER, Namık DELİBAŞ, Harun DOĞRU, Orhan GEDİKLİ, Mustafa KILIÇKAYA. Ani İşitme Kaybında Serbest Radikallerin Rolü.. KBB Postası 1996

2-.Doğru H, Gedikli O, Aydın G, Döner F, Sarı A, Kılıçkaya M. Sekretuvar Otitis Medianın Patogenezinde Adenoid Dokusundaki Mast Hücrelerinin RolüTürkiye Tıp Dergisi 1997,143-146.

3-Baş Boyun Tümörlerinde MDA Düzeyleri. F. Döner, V. Tahan, Namık Delibaş, H. Doğru, M. Kılıçkaya. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 7:85-88, 1997.

4- Döner F, Doğru H, Gedikli O, Arslan A, Yarıktaş M, Kılıçkaya M. Alt Konka Hipertrofisi Tedavisinde Submukozal Multiple Dışa Kırma Yöntemi. KBB İhtisas Dergisi 1997; 4: 85-88.

5- Dr.Kemal UYGUR, Dr. Harun DOĞRU, Dr. Fehmi DÖNER, Dr. Mustafa KILIÇKAYA. ÇOCUK KRONİK SİNÜZİTLERİNDE ADENOİD HİPERTROFİSİNİN ROLÜ (THE ROLE OF ADENOID HYPERTROPHY IN PEDIATRIC CHRONIC SINUSITIS). K.B.B Ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1998;6(3):113–115.

6- Döner F, Doğru H, Yarıktaş M, Tüz M, Kılıçkaya M, Uygur K. Rinoplasti Sonuçlarımız. KBB Klinikleri 2000; 2: 76-79.

7-Kronik Otitis Media Cerrahisinde Fonksiyonel Sonuçlarımız. FUNCTIONAL OUTCOMES IN CHRONIC OTITIS MEDIA SURGERY. Kemal UYGUR, Mustafa KILIÇKAYA, Mustafa TÜZ, Fehmi DÖNER, Harun DOĞRU Türkiye Klinikleri J E.N.T. 2001;1(3):148-53

 

 

Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-Timpanoplasti Sonuçlarımız. Döner F, Doğru H, Gedikli O, Arslan A, Yarıktaş M, Kılıçkaya M. 24. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya 1997. 275-278.

2-Kronik Otitis Mediada Yapılan Ossiküloplasti Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Kılıçkaya M, Tüz M, Doğru H, Yarıktaş M, Arslan A. 25. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. İzmir 1999.

3-Çocuklarda Timpanoplasti Sonuçlarımız. Uygur K, Tüz M, Kılıçkaya M, Yarıktaş M, Doğru H. 25. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. İzmir 1999.

4-Tükrük Bezi Tümörleri Cerrahi Sonuçlarımız. Döner F, Doğru H, Uygur K, Yarıktaş M, Kılıçkaya M. 25. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 18–22 Eylül 1999, İzmir.

Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim

1-Nazal Poliplerde Serbest Radikal Hasarı. Döner F, Delibaş N, Doğru H, Gedikli O, Yarıktaş M, Kılıçkaya M. 24. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya 1997.

2-Çocuk kronik sinüzitlerinde adenoid hipertrofisinin rolü. Uygur K, Doğru H, Döner F, Kılıçkaya M. Uludağ 98 KBB günleri, Pediatrik Otorinolaringoloji Kongresi, 19–22 Mart 1998 Bursa.

3-Otoskleroz Cerrahi Sonuçlarımız. Yarıktaş M, Doğru H, Uygur K, Tüz M, Kılıçkaya M. 25. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. İzmir 1999.

4-Larinks Kanserini Taklit Eden Laringeal Tüberküloz. Kılıçkaya M, Tüz M, Uygur K, Kurtuluş Ç. 25. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 18–22 Eylül 1999. İzmir

 

KONGRE, TOPLANTI, KURS ve SEMİNER KATILIMI:

YURTDIŞI KONGRE,TOPLANTI ve KURSLAR:

1- IV International Conference on Balance Disturbances held in Bucharest, ROMANİA, September 13, 2013

2- 6.European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery ,June 30.- Jully 4 ,2007 Vienna, AUSTRİA

3- Rinoplastia 2003 O Estado da Arte ,CURSO TEORICO-PRATICO, 5-7 june 2003, Porto, PORTUGAL

 

YURTİÇİ KONGRE,TOPLANTI ve KURSLAR:

1- Temporal Kemik Disseksiyon Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. İZMİR. 13 Haziran 2019.

2- 39.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-12 Kasım 2017, ANTALYA.

3- Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu.15-16 Nisan 2014. T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

4- “Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu”. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK). 2013.

5- 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, ANTALYA

6- 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2011, ANTALYA

7- 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2009, ANTALYA

8- 5.Ulusal Rinoloji Kongresi, 5.International Consensus on Nasal Polyposıs ve 2.Ventilasyon Obstrüksiyonları ve komplikasyonları kongresi, 28-31 Mayıs 2009, ANTALYA

9- 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, ANTALYA

10- Cerrahpasa Medicine Faculty Department of Ear Nose and Throat 19th Academic Week, May 29 – 31, 2006, İSTANBUL

11- Kan ve Kan Ürünleri-Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu, 20 Şubat 2006, ISPARTA

12- Otorinolarengoloji 2002 Güncel Yenilikler, 16-19 Ekim 2002, ANKARA

13- 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, ANTALYA

14- 1.Joint Meeting of Turkish-Greek Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery Societies September 22-26,2001,ANTALYA

15- 25. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İZMİR

16- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi VII.Mezuniyet Sonrası Kulak Mikrocerrahisi Kursu, 20-22 Mayıs 1998, ANKARA

17- II.Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu, 22-23 Ekim 1998, ANKARA

18- Larenks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Paneli, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 14 Haziran 1997, ISPARTA