Başa Dön

Op. Dr. Uğur Çetingök

+90 444 9 112 HEMEN RANDEVU ALIN

Uzmanlık Alanları

Koroner ByPass Cerrahisi, Kalp Kapak Cerrahisi,Karotis Cerrahisi,Periferik Arteriyel ByPass Cerrahisi, Girişimsel Endovasküler İşlemler,Venöz Yetmezlik ve Varis Tedavisi, Diyaliz Giriş Yolu Oluşturulması ve Giriş Yolu Komplikasyonları Tedavisi, Kök Hücre Tedavisi

Doktor Özgeçmişi

Üniversite

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

İhtisas

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İş Deneyimi

Zengen Sağlık Ocağı-Pratisyen Hekim 1989-1991

Dışkapı Eğtiim ve Araştırma Hastanesi-Uzmanlık Eğitimi 1991-1997

Ordu Devlet Hastenesi 1998-2002

Giresun Devlet Hastanesi 2002-2006

Özel İsviçre Hastanesi 2006-2007

Çorlu Şifa Hastanesi 2007-2008

Central Hospital 2008-2009

Ceyline Hastanesi 2009-2010

Ageless Regenerative Institute 2010-2010

Çorum Devlet Hastanesi 2010-2012

Özel Umut Hastanesi 2012-2014

Özel Kudret International Hospital 2014-2016

US Stemcell Clinic 2015-2015

Özel Bilgi Hastanesi 2016-2019

Özel Aktif Hastanesi 2019-2020

Alanya Anadolu Hastanesi 2021 

Mesleki Üyelikler

Ankara Tabip Odası, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Derneği, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, European Society of Cardiovascular Surgeon, European Society of Vascular Surgeon,Vascular Access Society

Yabancı Dil

İngilizce


Bilimsel Yayınlar


Makaleleri


Doktor Yayınları

Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

Ageless Regenerative Institute: Training of Stem Cell Treatment for Regenerative Medicine

US Stem Cell Training: Certificate for Harvesting, Isolation and Implantation of Adipose Derived Stem Cells

Bilimsel Yayınlar:

1998 Kardiyoloji : Mitral Onarım

Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi:

1. Akut Arteriyel Oklüzyonlar

2. Arteriyel Anevrizmalar

3. Damar Yaralanmaları

4. Pantolon Graft Uygulamalarımız

5. Periferik Arteriyel Hastalıklarda Graft Uygulamaları

6. Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması: Olgu Sunumu

7. Subklavyen Arter Pseudoanevrizması: Olgu Sunumu

8. Takayasu Arteriti: Rüptüre Femoral Anevrizma Olgusu

 

Vasküler Cerrahi Kongresi 2002

1. Akut Arteriyel Tıkanıklıklar

2.Periferik Damar Yaralanmaları

3. Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması

4. Subklavyen Arter Yalancı Anevrizması

5. Takayasu Arteriti: Rüptüre Femoral Anevrizma Olgusu

 

Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2002

1.Arteriyel Anevrizmalar

2.İnfrarenal Abdominal Aort Anevrizmaları

3.Dacron Graftin Spontan Rüptürü

4.Dacron ve PTFE graftlar ile bypass

5.Dissekan AAA

6.Ekstraanatomik Bypasslar

7.Hemodiyaliz Amaçlı AV Fistüller

8.Hemodiyaliz Amaçlı AV Graftler

9.Pseudoanevrizmalar

10.Tıkayıcı Arteriyel Hastalıklar

11.Travmatik Popliteal Arteriovenöz Fistül

 

ESCVS, 2003

1.Takayasu’ s Arteritis: A case of Ruptured Femoral Artery Aneurysm

2.Subclavian artery pseudoaneurysm: A case report

 

Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2004

1.Akut Arteriyel Iskemi 2004-EP

2.Arteriovenoz Access Icin PTFE Graft 2004-EP

3.AV Access BIMA Graft Kullanımı

4.Bovine Carotis Heterograft

5.Diyaliz Grafti Komplikasyonları

6.Ekstra Anatomik Bypasslar

7.Femoropopliteal Bypass Uygulamalarımız

8.Infrarenal AAA,13 Olgunun Irdelenmesi

9.İzole Sakküler İliak Arter Anevrizması

10.Periferik Arteriyel Anevrizmalar

11.Pseudoanevrizmalar

12.Travmatik Femoral Arter Oklüzyonu

 

XVI.Annual MACCS, 2004

Late spontaneously rupture of knitted Dacron double velour vascular prostheses poster

 

Vasküler Cerrahi Kongresi, 2005

Arteriovenöz access için NO-REACT IMA kullanımı

Diyaliz Grafti Komplikasyonları

 

ESCVS 2006

Extensive Aneurysm of Bovine Mesenteric Vein Graft: A Late Complication

 

Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2006

1.İNFRARENAL ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI: Klinik Tecrübelerimiz

2.DİSSEKAN ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI

3.ABDOMİNAL AORT KOARKTASYONU: Olgu Sunumu

4.AKUT ARTERİYEL OKLÜZYONLAR

5.DİYALİZ GRAFTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

6.MEZENTERİK VEN GRAFTİ ANEVRİZMASI: Olgu Sunumu

7.PERİFERİK DAMAR YARALANMALARI

8.POLYCARBONATE GRAFT İLE ARTERİOVENÖZ ACCESS

9.RÜPTÜRE ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI

10.ARTERİOVENÖZ ACCESS İÇİN NO-REACT BOVINE INTERNAL MAMMARİAN ARTER KULLANIMI

 

Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2008

1.Aort Disseksiyonu ile Birlikte Olan Rüptüre Abdominal Aorta Anevrizması

2.AKUT ARTERİYEL İSKEMİDE DEĞERLENDİRME ve CERRAHİ TEDAVİ

3.AORTİK DİSSEKSİYON İLE BİRLİKTE OLAN ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI

Hemodiyaliz Hastalarında Bovine Internal Mammarian Arter Kullanılarak Oluşturulmuş Arterivenöz Şantlarda Uzun Dönem Sonuçlar

Diyaliz Grafti Uygulanan Hastalarda Gelişen Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar ve Komplikasyonların Tedavisi: Karşılaştırmalı Çalışma

4.THE ANEURYSM OF BOVINE MESENTERIC VEIN GRAFT: A CASE REPORT

Nadir Bir Anevrizma: İzole İliak Arter Anevrizması

İzole Pulmonik Kapak Yokluğu Sendromu ile Birlikte Olan Pulmoner Arter ve Çıkan Aort

Anevrizmasının Kapaklı ve Kapaksız Xenograft ile Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu

5.PERİFERİK ARTERİYEL ANEVRİZMALAR

 

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 2008

Use of Shelhigh No-React Bovine Internal Mammary Artery for Vascular Access in Chronic Hemodialysis Patients: Long Term Results

 

VAS (Vascular Access Society) 2009

Use of Shelhigh No-React Bovine Internal Mammary Artery for Vascular Access in Chronic Hemodialysis Patients: Long Term Results

 

Vasküler Cerrahi Kongresi 2009

1.Arteriovenöz Giriş Yolu Oluşturmak İçin Primer Graft Uygulamaları

2.AV Shunt Oluşturulmasında Graft Seçimini Etkileyen Faktörler ve Graftlerin Karşılaştırılması

 

IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2010

1.Abdominal Aort Koarktasyonu, Olgu Sunumu

2.Arteriovenöz Graft Uygulamalarında Graft Seçimi ve Graftlerin Karşılaştırılması

3.Arteriovenöz Fistül ve Graft Anevrizmalarında Tedavi Yaklaşımı

4.Diyaliz Graftlerinde Gelişen Komplikasyonlar ve Graftlerin Karşılaştırılması

5.Femoropopliteal Bypasslarda Spiral Laminar Flow (SLF) Graft Kullanımı: Erken Dönem Sonuçlar

6.Femoropopliteal Sığır Mezenterik Ven Greftinde Anevrizma Gelişimi: Geç Bir Komplikasyon

7.Hemodiyaliz Giriş Yolu Oluşturmak İçin Arteriyel Orijinli Biyolojik Graftlerin Kullanımı ve Uzun Dönem Sonuçları

8.Karotis Cerrahisinde Anestezi Seçimi

9.Periferik Arter Hastalıklarının Tanısında 3D Tomografi ve Diğer Noninvaziv Yöntemlerle Karşılaştırılması

10.Popliteal Arter Anevrizmalarında Tanısal Yaklaşım ve Cerrahi Teknik

 

VAS (Vascular Access Society) 2011

1.A NEW CHOICE FOR VASCULAR ACCESS: SPIRAL LAMINAR FLOW PTFE GRAFT

2.USAGE OF POLYURETHANE GRAFTS PRODUCED BY NANOFIBER TECHNOLOGY FOR VASCULAR ACCESS IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS: EARLY RESULTS

 

Vasküler Cerrahi Kongresi 2011

1.Aortik Oklüzyonun Eşlik Ettiği Aortobifemoral Graft Trombozunun Endovasküler Girişimle Birlikte Kombine Tedavisi

2.Tıkayıcı Arteriyel Hastalıklarda Yeni Bir Tedavi: Biodegradable Periferik Vasküler Stentler

3.Biosentetik Vasküler Graft Kullanılarak Oluşturulan Arterivenöz Giriş Yolu: İdeal Bir Seçim mi?

4.Biosentetik Graftler: Femoropopliteal Bypasslarda Erken Sonuçlarımız

5.Arteriyel Hastalıklarda Endovasküler Tedavi Sonuçlarımız

6.Elektrosbun Nanofiber Teknolojisi ile Üretilmiş Yeni Bir Policarbon Diyaliz Grafti Kullanılarak Oluşturulan AV Giriş Yolu: Klinik Tecrübemiz

7.Distal Anastomozda Doğal Laminar Akım Sağlayan Spiral Laminar Flow (SLF) Greftler ile Femoropopliteal Bypass Sonuçları

8.AV Access Oluşturmak İçin Spiral Laminar Flow (SLF) Graft Kullanımı

9.Alt Ekstremite Arter Tıkanıklıklarında Subintimal Balon Anjioplasti

 

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 2011

1.Accelerated Thrombolysis Treatment with Ultrasound (EKOS®) in The Acute Arterial Occlusions

2.Thrombolysis of The Deep Vein Thrombosis with EKOS® Ultrasound-Accelerated Treatment

3.Fast Recanalization of Completely Occluded Ilio-Popliteal Prosthetic Graft with EKOS® Ultrasound-Enhanced Treatment

ESCVS 2012

1. Hybrid Therapy of Aortobifemoral Graft Thrombosis Coexisting Aortic Occlusion: A Case Report

Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2012

1.Hybrid Ameliyathane Kurulumu: Ekonomik Çözümler ve Maliyet Analizi

2.İnfrarenal Aortik Oklüzyon ile Birlikte Olan Aortobifemoral Graft Oklüzyonu: Hibrid Tedavi

3.Graft Trombektomi Yapılan Hastalarda Proksimal ve Distal Lezyonların Endovasküler Tedavisi

4.Kritik Bacak İskemisinde Endovasküler Tedavi

5.Dizaltı Arteriyel Lezyonlarda Endovasküler Uygulamalar

6.Periferik Arteriyel Revaskülarizasyonda Biodegradable Stent Kullanımı: Orta Dönem Sonuçlar

7.Alt Ekstremite Arter Tıkanıklıklarında Subintimal Balon Anjioplasti

8.Periferik Arteriyel Hastalıklarda Endovasküler Tedavi

9.Biosentetik Vasküler Graft Kullanılarak Oluşturulan Arterivenöz Giriş Yolu

VAS (Vascular Access Society) 2013

A NEW CHOICE FOR VASCULAR ACCESS: SPIRAL FLOW AV GRAFT

 

Vasküler Cerrahi Kongresi 2013

1.Multiple Arteriyel Lezyonlarda Hybrid Tedavi

2.İliak Arter Oklüzyonlarında Endovasküler Tedavi

3.Radyoterapi Sonrası Gelişen Sağ Subklavyen Arter Oklüzyonunun Endovasküler Tedavisi

4. Superfisiyal Femoral Arter Anevrizmasında Endovasküler Tedavi

5.Katetere Bağlı Subklavyen Ven Tıkanıklığında Endovasküler Tedavi

6.Takayasu Arteriti'ne Bağlı Gelişen Abdominal Aort Stenozunun Endovasküler Tedavisi

 

Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2015

Ultrasonografik tromboliz yöntemi ile derin ven trombozu sonrası gelişen subakut masif pulmoner emboli tedavisi: Azerbaycanda ilk vaka deneyimi

 

ESCVS 2017

Treatment of subacute massive pulmonary embolism after deep vein thrombosis by ultrasonographic thrombolysis: first case experience in Azerbaijan

 

ESCVS 2019

ADIPOSE-DERIVED STEM CELL APPLICATION IN THE PATIENTS WITH CRITICAL LIMB ISCHEMIA