Başa Dön

Doç. Dr. Mehmet Nuri Koşar

+90 444 9 112 mehmet.nuri.kosar@anatoliahospital.com HEMEN RANDEVU ALIN

Uzmanlık Alanları

Obezite ve Metabolik Cerrahi (Şeker Hastalığı) Endokrin Cerrahi (Guatr,Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları) İleri Laparoskopik Cerrahi (Kapalı Sistem Ameliyatlar) Onkolojik Cerrahi (Kanser Ameliyatları)

Doktor Özgeçmişi

Üniversite

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1997-2003)

İhtisas

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi (2003-2009)

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Eğitim Görevlisi (2022)

İş Deneyimleri

2022-Halen Antalya Anadolu Hastanesi

2013-2022 Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi

2013-2013 Isparta Eğirdir Devlet Hastanesi

2012-2013 Eskişehir Özel Acıbadem Hastanesi

2009-2010 Malatya 2. Kara Havacılık Üssü Helikopter Ambulans Doktoru

2009-2012 Akçakoca Devlet Hastanesi

 


Bilimsel Yayınlar


Makaleleri


Doktor Yayınları

 • Effects of ABO/RhD Blood Types and HbA1c Levels on the Postoperative Cardiac Morbidity in Morbidly Obese Patients who Underwent Sleeve Gastrectomy. Özkan Görgülü1 , Mehmet Nuri Koşar2. Erciyes Med J 2020; 42(4): 395–9 • DOI: 10.14744/etd.2020.03443
 • Diagnosis And Mortality Outcomes Of Three Different Geriatric Age Groups In The Intensive Care Unit: 10–Year Retrospective Analysis. Özkan Görgülü1 , Mehmet Nuri Koşar2. Turkish Journal of Geriatrics DOI: 10.31086/tjgeri.2020.139 2020; 23(1): 66-74
 • AB003. OP-3 The efficacy of bariatric surgery in a HIV (+) and type 2 diabetic patient Mehmet Nuri Koşar1 , Özkan Görgülü2. Ann Laparosc Endosc Surg 2020;5:AB003 | http://dx.doi.org/10.21037/ales-2019-bms-14
 • Total Excision of Colon Lipomas with Basic Endoscopic Tools Osman Zekai Öner1 & Mehmet Nuri Koşar1 & Alkan Sakar1 & Onur Kılıç1 & Kemal Eyvaz 1. Indian Journal of Surgery https://doi.org/10.1007/s12262-020-02417-2
 • Retrospective evaluation of the effects of sugammadex and neostigmine on the IgE and eosinophil cationic protein in morbid obese patients. Ozkan Gorgulu,1 Mehmet Nuri Kosar2. North Clin Istanb 2020;7(6):572–578 doi: 10.14744/nci.2020.21298
 • Is screening for Cushing's syndrome before bariatric surgery necessary? Bariatrik cerrahi öncesi Cushing sendromu için tarama testi gerekli midir? Mehmet Sercan Ertürk, Mehmet Çelik, Mehmet Nuri Koşar. Pamukkale Tıp Dergisi 2020;13(3):529-533. Pamukkale Medical Journal doi:https://dx.doi.org/10.31362/patd.694115
 • Airway Management in a Geriatric Patient with an Omega-Shaped Epiglottis. Case Report Özkan Görgülü & Mehmet Nuri Koşar. SN Compr. Clin. Med. (2020) 2:1223-1225 DOI 10.1007/s42399-020-00358-1
 • Spontaneous direct inguinal hernia rupture and intestinal mesenteric separation: A case report Özkan Görgülü, M.D.1 Mehmet Nuri Koşar, M.D.2. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, July 2020, Vol. 26, No. 4
 • İntraabdominal Kistik Lezyonun Nadir Bir Nedeni:Mezenterik Kistik Lenfanjiom. Mehmet Nuri Koşar, Nuray Ayper Öngen, Mani Habibi , Faruk Güleç, Osman Zekai Öner  Kocatepe Tıp Dergisi,Kocatepe Medical Journal,19:69-72/Nisan/2018    
 • Comparison of the Outcomes of Two Different Techniques For Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Mehmet Nuri Koşar1 & Özkan Görgülü2. SN Comprehensive Clinical Medicine.08.05.2021. https://doi.org/10.1007/s42399-021-00927-y
 • Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Morbid Obez Hastalarda Akdeniz Diyetinin Etkinliği The Effectiveness of Mediterranean Diet in Morbid Obese Patients after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Mehmet Nuri KOŞAR 1 Umut Rıza GÜNDÜZ 1 Onur İlkay DİNÇER1 Tuğrul ÇAKIR 1. Ahi Evran Med J. 2021;5(1):33-37.
 • Effects of sugammadex on platelet levels and platelet-to-lymphocyte ratio in morbidly obese patients undergoing sleeve gastrectomy Ozkan Gorgulu1 , Mehmet Nuri Kosar2. Medicine Science 2021;10(1):106-10
 • The effects of comorbidity factors on the prognosis in geriatric sepsis patients in the intensive care unit Ozkan Gorgulu1 , Mehmet Nuri Kosar2. Medicine Science 2021;10(1):31-5
 • Ingestion of Cylindrical Battery and Medical Treatment Mehmet Nuri Kosar1 , Ozkan Gorgulu2.Pak J Med Sci. 2021;37(2):595-597. doi:https://doi.org/10.12669/pjms.37.2.3225
 • Incidence and mortality results of intestinal obstruction in geriatric and adult patients: 10 years retrospective analysis. Mehmet Nuri Koşar1 İD , Özkan Görgülü2. Turk J Surg 2021; 37 (4): 363-370

 

 • Safra Kesesinin Pür Müsinöz Adenokarsinomu: Olgu Sunumu. Mehmet Nuri Koşar, Nuray Ayper Öngen, Mani Habibi, Faruk Güleç, Osman Zekai Öner. Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 19:114-116/Temmuz/2018   
 • Elektif Kolonoskopi Öncesi Uygulanan Kolon Hazırlığı Talimatlarına Hastaların Uyumu; Anket Çalışması.Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Burhan Mayir, Uğur Doğan, Umut Rıza Gündüz, Mehmet Nuri Koşar, Mehmet Tahir Oruç. Kocatepe Tıp Dergisi. Cilt 17, Sayı 1 (2016)
 • Relation between weight loss and age after laparoscopic sleeve gastrectomy. A Aslaner, A Öngen, M KoŞar, T Çakır, B Mayir, U Doğan, U Gündüz, G Cantilav, M Habibi, Ş Özdemir, MT Oruç, N Bülbüller.Eur Rev Med Pharmacol Cilt:19Sayı:8 Sayfalar:1398-1402 Sci 2015/4/1
 • Xanthogranulomatous cholecystitis: an analysis of 55 cases  M. N. Kosar, A. Ongen, B. R. Karakas, M. Habibi, G. Cantilav, Assoc. Prof. N. Bulbuller,Antalya Training and Research Hospital.European Surgery 6/2014
 • Successful treatment of a hepatic abscess formed secondary to fish bone penetration by laparoscopic removal of the foreign body: report of a case Mehmet Nuri Koşar, M.D.,1 İhsan Oruk, M.D.,1 Murat Burç Yazıcıoğlu, M.D.,2 Çiğdem Erol, M.D.,3 Birgül Çabuk, M.D.4 1 Department of General Surgery, Acıbadem Hospital, Eskişehir; 2 Department of General Surgery, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli; 3 Department of Infectious Diseases, Acıbadem Hospital, Eskişehir; 4 Department of Radiology, Acıbadem Hospital, Eskişehir.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, September 2014, Vol. 20, No. 5
 • Hepatocyte Apoptotic Index And P53 Expression In Obstructive Jaundice Rats Kosar NM1, Tosun M2, Polat C3, Kahraman A4, Arikan Y5 Afyon Kocatepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Surgery, Afyonkarahisar, Turkey. Bratisl Lek Listy 2014; 115 (6) 352–356.DOI: 10.4149/BLL_2014_069
 • An Unusual Cause Of Mechanical Intestinal Obstruction: Strangulated Obturator Hernia Coşkun Polat1, Yavuz Yavaş1, Mehmet Nuri Koşar1, Burç Yazicioğlu1, Bumin Değirmenci2, Yüksel Arikan1 1 Department Of Surgery, Faculty Of Medicine, University Of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey 2 Department Of Radiology, Faculty Of Medicine, University Of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, Turkey.Eur J Surg Sci 2011;2(1):19-22
 • A Rare Combınation of Gastric Inflammatory Fibroid Polyp and Hiatal Hernıa Coskun Polat, Murat Burc Yazicioglu*, Serkan Turel, Mehmet Nuri Kosar, Yuksel Arikan Department of Surgery, Afyon Kocatepe University, School of Medicine,  Afyonkarahisar, Turkey.Surgical Science, 2011, 2, 366-368 doi:10.4236/ss.2011.27080 Published Online September 2011 (http://www.SciRP.org/journal/ss)
 • Thrombospondin 1 Expression And Angiogenesis In Breast Carcinoma And Their Relation With Platelet Activity Cigdem Tokyol1, Gulriz Ersoz2, Fatma Husniye Dilek1, Ercan Gencer2, Mehmet Nuri Kosar3 & Osman Nuri Dilek3 1department Of Pathology, School Of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey, 2department Of Physiology, School Of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey, And 3department Of General Surgery, School Of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey.Upsala Journal Of Medical Sciences. 2009; 114: 108#115

 

 • Fundoplikasyonun Torasik Migrasyonu Nedeniyle Uygulanan Redo Cerrahi Coşkun Polat1, Burç Yazıcıoğlu1, Hilmi Uyar1,Taner Özkeçeci1, Mehmet Nuri Koşar1, Yüksel Arıkan11Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar. Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 9:9-13 / Eylül 2008

 

 • Komplike Pilonidal Sinüs Tedavisinde İki Taraflı Gluteus Maximus Fasyokutanöz Flep Uygulaması Bilateral Gluteus Maximus Fasciocutaneous Flap For the Treatment of Complicated Pilonidal Sinus Sezgin YILMAZ1, Nazlı SANCAKTAR2, Mehmet Nuri KOŞAR1, Yavuz DEMİR2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Afyon.Trakya Univ Tip Fak Derg  2008;25(3):233-235

 

 • Recurrent hepatic hydatid cyst in a pregnant woman Coskun Polat1AE, Remziye Sivaci2B, Elif Baki1B, Mehmet Nuri Kosar2C, Sezgin Yilmaz1C, Yüksel Arikan1CE 1 Department of Surgery, Afyon Kocatepe University, Medical Faculty, Afyonkarahisar, Turkey 2 Department of Anesthesiology, Afyon Kocatepe University, Medical Faculty, Afyonkarahisar, Turkey. Med Sci Monit, 2007; 13(2): CS27-29 PMID: 17261991
 • Sezaryen Skarinda Endometriozis Olgusu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Figen Kirşahin*, Dursun Ali Şahin**, Gülengül Köken*, Mehmet Nuri Koşar**, Önder Şahin*** Dergiye Geldi¤I Tarih/ Date Received: 08.03.2006 * Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Afyon  ** Afyon Kocatepe Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyon *** Afyon Kocatepe Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Afyon.İst Tıp Fak Derg 2006;69: 117-119 J Ist Faculty Med 2006;69: 117-119.Www.Itfdergisi.Com

 

 • Safra kesesi polipoid lezyonlarının tanı ve tedavisinde ultrasonografinin yeri.Şahin,Dursun Ali.Kuşaslan,Ramazan.Koşar,Mehmet Nuri. Akbulut,Gökhan. Şaykol,Volkan. Değirmenci,Bumin. Dilek,Fatma Hüsniye. Dilek,Osman Nuri. Kocatepe Tıp Dergisi.2006 Cilt:7, Sayı:2

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • Repeat Sleeve Gastrektomide Spesmenin Tek Parça Ve Çift Parça Çıkarılmasın Etkinliği , Koşar Mehmet Nuri, Kaplan Tahir Türker, Çakır Remzi Can (2021). Obezite Cerrahisi Ve Diyetisyenliği E-Kongresi, 1(1), 28-30.
 • Sleeve Gastrektomi Sonrası Gelişen Darlıkta Gastrogastrostomi , Koşar Mehmet Nuri, Kaplan Tahir Türker, Çakır Remzi Can (2021). Obezite Cerrahisi Ve Diyetisyenliği E-Kongresi, 1(1), 22- 23.
 • Akut Apandisit Olgusunda İnsidental Saptanan İntraperitoneal Yabancı Cisim , Koşar Mehmet Nuri,Ölçüm Mehmet,Öner Osman Zekai (2019). 12. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi
 • Alternatif Sleeve Gastrektomi Modifikasyonu Tek Cerrah 373 Hasta , Koşar Mehmet Nuri,Dinçer Onur İlkay,Aydın Dinçer (2019). 3.Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi Kongresi
 • Sildenafil Kullanımı Sonrası Hemorajik Şokla Gelen Splenik Arter Rupturu , Koşar Mehmet Nuri,Ölçüm Mehmet,Öner Osman Zekai (2019). 12. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi
 • Hiv (+) T2dm Hastasında Bariatrik Cerrahinin Etkinliği , Koşar Mehmet Nuri,Görgülü Özkan (2019). 3.Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi Kongresi
 • Situs İnversus Totalis Ve Laparoskopik Apandektomi , Koşar Mehmet Nuri,Ölçüm Mehmet,Öner Osman Zekai (2019). 12. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi
 • Apendiks Materyallerinde İzlenen Neoplastik Lezyonlar: Retrospektif Tek Merkezli Çalışma , Sadullahoğlu Canan,Koşar Mehmet Nuri (2019). 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Aile Hekimliği Kongresi(4th.International Health Science And Family Medicine Congress), 564-564.
 • Rektal Yolla Barotravma Nedenli Sigmoid Kolon Perforasyonu , Koşar Mehmet Nuri,Özkara Barış,Öner Osman Zekai (2019). 12. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi
 • Chilaiditi Sendromunu Taklit Eden Non Okluziv İnce Barsak Mezenter İskemisi , Koşar Mehmet Nuri,Ölçüm Mehmet,Aydın Dinçer,Öner Osman Zekai (2019). 12. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi
 • Laparoskopik Sleeve Gastrektomisonrası Acil Servis Başvurusu Gerektiren Nörolojik Durumlar , Koşar Mehmet Nuri (2019). 12. Ulusaltravma Ve Acil Cerrahikongresi
 • Spontan Rüptüre Direkt İnguinal Herni Ve İnce Barsak Mezo Ayrışması , Koşar Mehmet Nuri,Çöpelci Yaşar,Özener Onur,Bilge Murat Kağan,Özak Hülya Evrim (2018). 21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 1(1), 865-865.
 • Cerrahi Endoskopi Eğitiminde 25 Kursiyerin Yetkinleşme Sürecindeki Deneyimimiz , Öner Osman Zekai,Gündüz Umut Rıza,Arduçoğlu Merter Ayşe,Özben Ensari Cemal,Koşar Mehmet Nuri,Doğan Uğur,Mayir Burhan,Oruç Mehmet Tahir (2018). 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1(1), 812-812.
 • Sleeve Gastrektomide Metilen Mavisi Testi , Mayir Burhan,Koşar Mehmet Nuri (2018). 21.Ulusal Cerrahi Kongresi
 • Nadir Adli Vakalar: Kokain İçerikli Vücut Paket Sendromlu İki Olgu , Koşar Mehmet Nuri,Çöpelci Yaşar,Arduçoğlu Merter Ayşe,Acar Ali (2018). 21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 1(1), 263-263.
 • İntraabdominal Kistik Lezyonun Nadir Bir Nedeni: Mezenterik Kistik Lenfanjiom , Koşar Mehmet Nuri,Öngen Nuray Ayper,Habibi Mani,Güleç Faruk,Öner Osman Zekai (2016). 20. Ulusal Cerrahi Kongresi13 - 17 Nisan 2016 / Antalya
 • Elektif Kolonoskopi Öncesi Uygulanan Kolon Hazırlığı Talimatlarına Hastalarınuyumu Anket Çalışması , Çakır Tuğrul,Aslaner Arif,Mayir Burhan,Doğan Uğur,Gündüz Umut Rıza,Koşar Mehmet Nuri,Oruç Mehmet Tahir (2016). 20. Ulusal Cerrahi Kongresi13 - 17 Nisan 2016 / Antalya
 • Nadir Görülen Bir Olgu: Dev Duodenum Divertikülü , Koşar Mehmet Nuri,Güler Serkan,Öner Osman Zekai (2016). 20. Ulusal Cerrahi Kongresi13 - 17 Nisan 2016 / Antalya
 • Oral Antikoagülan Kullanımına Bağlı Yaygın İntestinal İntramural Hematom , Öngen Nuray Ayper,Özener Onur,Koşar Mehmet Nuri,Öner Osman Zekai (2016). 20. Ulusal Cerrahi Kongresi13 - 17 Nisan 2016 / Antalya
 • Video Bildiri: Nadir Bir Rektal Yabancı Cisim Olgusu:Bıçak , Doğan Uğur,Öner Osman Zekai,Yardımcı Erdem Can,Sakar Alkan,Aslaner Arif,Koşar Mehmet Nuri,Oruç Mehmet Tahir (2016). 20. Ulusal Cerrahi Kongresi13 - 17 Nisan 2016 / Antalya
 • [Ps-0475] Karın Ön Duvarındaki İnsizyonel Herninin Mesh İle Onarımı Sonrası Dev Psödokist Olgusu , Karakas Barıs Rafet, Çekiç Sema, Öngen Nuray Ayper, Koşar Mehmet Nuri, Yavuz Mustafa Kemal, Öner Osman Zekai (2016). 20.Ulusal Cerrahi Kongresi
 • Ep-246 Beslenme Yetersizliği Sonucu Gelişen Wernicke Ensefalopatisi Olgusu , Yüksel Burcu, Özaydın Göksu Eylem, Koşar Mehmet Nuri, Altunç Cenk, Özener Onur, Biçer Gömceli Yasemin (2015). 51. Ulusal Nöroloji Kongresi
 • Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Kilo Kaybının Yaş İle İlişkisi , Aslaner Arif,Öngen Nuray Ayper,Koşar Mehmet Nuri,Cantilav Güvenç,Habibi Mani,Özdemir Şükrü,Oruç Mehmet Tahir,Bülbüller Nurullah (2014). 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1426-1426.
 • Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Yapılan Obez Hastalarda Gastrik Histopatoloji Vehelikobakter Pilori Prevelansı , Doğan Uğur,Bülbüller Nurullah,Oruç Mehmet Tahir,Habibi Mani,Koşar Mehmet Nuri,Süren Dinç (2014). 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1424- 1424.
 • Antalya Eğitimve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde Opere Edilen Memekanserli Hastalarda Sentinel Lenf Nodu Deneyimlerimiz , Öngen Nuray Ayper,Koşar Mehmet Nuri,Bülbüller Nurullah,Cantilav Güvenç,Doğan Uğur,Karakas Barıs Rafet,Özdemir Şükrü,Gündüz Umut Rıza (2014). 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1374-1374.
 • Nüks Ve Komplike İnsizyonel Hernilerde İntraperitoneal Dual Mesh Uygulaması , Koşar Mehmet Nuri,Yazicioglu Murat Burc,Türel Kadir Serkan,Yılmaz Sezgin,Polat Coşkun,Arıkan Yüksel (2008). Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 219-219.
 • İntratorasik Yerleşimli Paratiroid Adenomu , Türel Kadir Serkan,Yazicioglu Murat Burc,Koşar Mehmet Nuri,Kılınçarslan Ali,Arıkan Yüksel (2008). Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 154-154.
 • Kronik Kolesistitin Nadir Bir Varyantı Olan Ksantogranülomatözlü Olgularımız , Koşar Mehmet Nuri,Dilek Fatma Hüsniye,Aktepe Fatma,Akbulut Gökhan,Dilek Osman Nuri (2008). Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 335-335.
 • Laparoskopik Apandektomide Ligasure Deneyimlerimiz , Şahin Dursun Ali,Yazicioglu Murat Burc,Koşar Mehmet Nuri,Turel Serkan,Akbulut Gökhan,Dilek Osman Nuri (2008). Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 462-462.
 • Olağan Dışı Bir Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Nedeni:Strangüle Obturator Herni , Polat Coşkun,Koşar Mehmet Nuri,Değirmenci Bumin,Yazicioglu Murat Burc,Arıkan Yüksel (2008). Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 148-148.
 • Komplike Ve Nüks İnsizyonel Hernilerde İntraperitoneal Dual Mesh Kullanımı:76 Olguluk Klinik Çalışma , Arıkan Yüksel,Polat Coşkun,Yazicioglu Murat Burc,Turel Serkan,Koşar Mehmet Nuri,Yılmaz Sezgin (2007). 2. Ulusal Fıtık Kongresi,Uluslararası Katkıyla, 59-59.
 • Trombospondin 1 Expression And Angiogenesisin Patients With Breast Carcinoma And Their Relation With Plateler Activity , Tokyol Çiğdem,Ersöz Gulriz,Dilek Fatma Hüsniye,Gencer Ercan,Koşar Mehmet Nuri,Dilek Osman Nuri (2007). 21st European Congress Of Pathology 2007, 451(2), 113-194., Doi: 10.1007/S00428-007-0489-1.
 • Safra Kesesi Poliplerinde Ultrasonografik Görüntülemenin Patolojik Tanı İle Korelasyonu , Şahin Dursun Ali,Kuşaslan Ramazan,Koşar Mehmet Nuri,Akbulut Gökhan,Şaykol Volkan,Değirmenci Bumin,Dilek Fatma Hüsniye,Dilek Osman Nuri (2006). Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 61-61.
 • Nüks Karın Duvarı Fıtıklarında İntraperitoneal Mesh Kullanımı , Arıkan Yüksel,Şahin Dursun Ali,Kuşaslan Ramazan,Şaykol Volkan,Şan Osman,Koşar Mehmet Nuri (2005). V.Ulusal Tavma Ve Acil Cerrahi Kongresi, 79-79.
 • İnce Barsak Lenfoması Zemininde Fitobezoara Bağlı Gelişen İleum Perforasyonu , Şahin Dursun Ali,Kuşaslan Ramazan,Arıkan Yüksel,Şaykol Volkan,Koşar Mehmet Nuri,Şahin Önder,Dilek Osman Nuri (2005). V.Ulusal Tavma Ve Acil Cerrahi Kongresi, 179-179.
 • Abdominal Kompartman Sendromu Gelişen Hastaların Sağkalımlarının Crp,Laktat Ve Apache Iı Skorları İle Karşılaştırılması , Balcı Canan,Akbulut Gökhan,Arıkan Yüksel,Koşar Mehmet Nuri,Dilek Osman Nuri (2005). V.Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, 158-158.

EDITÖRLÜK VE KITAP YAZARLIĞI:

Bölüm 17 Laparoskopik Jejunostomi Tüpü Uygulaması. Dr. Coşkun Polat,Dr.Mehmet Nuri Koşar,Dr.Ahmet Tekin.Laparoskopik Cerrahi. Editör Do.Dr.Coşkun Polat Nobel Tip Kitabevleri-2008