Başa Dön

Uzm. Dr. F. Mükerrem Güven

+90 444 9 112 mukerrem.guven@anatoliahospital.com HEMEN RANDEVU ALIN

Uzmanlık Alanları

Madde Bağımlılığı ve Rehabilitasyon

Doktor Özgeçmişi

Üniversite

1989 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

İhtisas

1993-1998 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

İş Deneyimi

1989-1990 MECBURİ HİZMET: KIRIKKKALE DEVLET HASTANESİ

1990-1993 PRATİSYEN HEKİM: ANTALYA DEVLET HASTANESİ HIZIR ACİL SERVİS

1993-1998 İHTİSAS: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

1999-2015 UZMAN HEKİM: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ

2010-2015 BAĞIMLILIK UZMANI: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Üyelikler

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, ANTALYA TABİP ODASI

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ, ANTALYA ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTILAR SEKRETERİ

KOGNİTİF DAVRANIŞÇI TERAPİLER DERNEĞİ, EĞİTMEN

BAĞIMLILIK PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ

The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)

Yabancı Dil

İngilizce


Bilimsel Yayınlar


Makaleleri

Değişen Roller ve Bugünün Babaları

Oku »

Doktor Yayınları

1. FM Guven ve ark., Chapter 109, CBT in Cannabis Use Disorder, The Handbook of Cannabis and Related Pathologies, Ed. Preedy VR, Academic Press, 2017.

2. Güven M, Bölüm 7, Uyumsuz Düşüncenin Hedef Alınması, Kısa Süreli Seanslar için Yüksek Verimli Bilişsel Davranış Terapisi, Ed. Sungur MZ ve Uğuz Ş, Akademik Yayınevi, 2014.

3. Güven M ve Çelik S, Sigara Kullanım Bozukluklarına Yaklaşım ve Tedavi. Psikiyatride Güncel, Cilt, 2. Sayı, 2014.

4. FM Güven, S Birsöz. Klozapin ve Şizofreni Sağaltımındaki Yeri, Psikiyatri, 2001; 4:124-128.

5. Güven,M. ve ark. Buprenorfin Nalokson Kombinasyonun Opiyat Bağımlılığı Tedavisinde Kullanımı: Antalya Örneği, 4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 2011.

6. Güven M. Yatarak tedavi gören Opiyat bağımlılarında depresyon ve anksiyete belirtilerinin izlenmesi. 7.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 8-11 Aralık 2011, Antalya

7. Güven,M., Yalnız,H, Nebioğlu M., Geçici,Ö. Buprenorfin Nalokson Kombinasyonun Opiyat Bağımlılığı Tedavisinde Kullanımı: Antalya Örneği, 4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 23-27 Kasım 2011, Antalya

8. Akpinar A., Varol E, Yalniz H, Guven M, Gecici O. Mean platelet volume is elevated inpatients with heroin addiction. Heroin Addiction and Related Clinical Problems, Vol. 15, N. 4 December 2013, 15 – 20.

9. Akpinar A., Yalniz H., Gecici O., Guven M. Breastfeeding may protect against heroin addiction. Heroin Addiction and Related Clinical Problems, Published Ahead-of-Print, January 10, 2014 .

10. Oguz G, Yılmaz M, Çağlı S, Güven M, Sungur MZ. The Effects of the Awareness Program Based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Depression of Obese Individuals. 7th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, 22-25 June-2013 Lima, Peru.

11. Güven M., Şehribanoğlu S., Çelik E., Ögel K. Akdeniz ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencilerinde Riskli Davranış Profili. 8.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi,28 Kasım- 1 Aralık 2013, Çeşme.

12. Güven M ve ark. Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinde akademik başarının sigara ve alkol kullanım alışkanlıkları üzerine etkileri. 8.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi,28 Kasım- 1 Aralık 2013, Çeşme.

13. Yalnız H, Nebioğlu M, Karacan BS, Güven M, Geçici Ö. Madde bağımlılığı tanısı alan gençlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması ile ilgili bilgi düzeyi ve verilen eğitimin etkisi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:106-112.1.

14. Gecici,Ö.,Nebioğlu,M.,Güven M. Varenicline-induced manic episode. Journal of Mood Disorders,2012:2(2).

15. Nebioğlu M.,Yalnız H., Güven M.,Geçici Ö. Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013: 12(1)