UZMANLIK ALANLARI

  • Hekim Özgeçmişi
  • Bilimsel Yayınlar

Üniversite
2008-2013 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

İhtisas

İş Deneyimi

Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği

Yabancı Dil
İngilizce

Hekimin Makaleleri