Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Görüntülü Görüşme Danışma Bilgilendirme ve Rıza Formu


Sayın Danışanımız;

Başvurunuz kapsamında talebiniz uyarınca ve varsa paylaştığınız gerekli tetkik, tıbbi belgeler, Danışman tarafından görüldükten sonra uygun bulunursa sizinle görüşme yapılabilecektir.

İşbu form ile Görüntülü Görüşme Danışma hizmetine ilişkin bilgilendirme yapılmakta ve Görüntülü Görüşme Danışma oturumuna ilişkin rızanız talep edilmektedir.

Sayın Danışanımız, Görüntülü Görüşme Danışma hizmetini kabul edip etmemek hususunda karar yetkisi tarafınıza aittir. Herhangi bir nedenle Görüntülü Görüşme Danışma hizmetini reddetmeniz yüzyüze hizmete başvurma hakkınıza zarar vermeyecektir.

A. BİLGİLENDİRME

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Görüntülü Görüşme Danışma hizmetini kullanabilmek için ses ve kamera arızası bulunmayan akıllı telefon/tablet/ gibi Digital araçlara ve internet bağlantısına sahip olmanız gerekmektedir. Hizmet görüntülü ve sesli olarak sunulacaktır.

Görüntülü Görüşme Danışma hizmeti tarafınıza randevu verilen gün görüşme öncesi tarafınıza yapılan bilgilendirme kapsamında digital sistem üzerinden başlatılacaktır.

Hizmetten iyi sonucu alabilmek için görüşme başladığında sessiz bir yerde olmanız tavsiye edilmektedir. Yine danışan mahremiyeti ve gizlilik ilkeleri gereği görüşme esnasında etrafınızda 3. Kişilerin ya da yakınlarınızın bulunmamasına özen göstermenizi, gerekirse sadece yetkilendireceğiniz yakınınızın bulunmasını önemle hatırlatırız.

Görüşme esnasında sizin dışınızda bir kişinin yanınızda olması halinde ilgili durumu görüşmenin karşı tarafı olan Danışman’a bildirmeniz gerekmektedir. Yine aynı şekilde görüşme yapacağınız Danışman tarafından da asistanı ya da sekretarya gibi üçüncü bir kişinin görüşmeye dahil olması halinde size bilgi verilecektir. Onayınız olmaması halinde ya da uygun koşullar sağlanamaması halinde gerekli düzenleme yapılacak ya da görüşmeye son verilecektir.

Görüntülü Görüşme Danışma hizmeti kapsamında görüşme süresi 15 dakika olarak planlanmıştır. Bazı özel branşlarda bu süre 30 dakikadır.(Örneğin psikiyatri vb.) Ancak görüşme oturumunun uygunluğu, süresi, uzatılması veya başlatılan görüntülü oturumunun uygunsuz koşullar nedeniyle sona erdirilmesi ve oturum sürecindeki tüm hususlarda son karar yetkisi Danışman’a aittir.

Görüntülü Görüşme Danışma hizmeti gözleme dayalı değerlendirilmeyi kapsayacaktır. Muayene süreci olarak kabul edilemez. Ayrıca Görüntülü Görüşme Danışma hizmeti acil durumlar için hizmet sunumu sağlamaz. Acil durumlarda öncelikle 112 ile acil sağlık hizmetlerine veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir.

Görüşme esnasında teknolojik nedenler ile kesinti, yetkisiz erişim ve teknik bazı aksaklıklar ile mücbir sebeplerden kaynaklı sorunlar oluşabilir. Görüşme bağlantısının yeterli ve efektif olmadığı durumlarda görüşme yapılan danışman tarafından görüşme durdurulabilir.

Görüşme esnasında herhangi bir haklı nedenle görüşmeyi sonlandırma ihtiyacı ya da durdurma ihtiyacı doğması halinde bu durumu danışman ile paylaşmanız gerekmektedir. Bu şekilde sonlandırılan veya durdurulan görüşmeler ilgili danışmanın müsaitlik durumuna göre yeni bir tarih planlanabilir.

Görüşme esnasında danışman tarafından kontrol muayenesine ya da başka bir hekime yüz yüze muayeneye gitmeniz önerilebilir.

Danışan notlarını içeren Görüntülü Danışmanlık Hizmeti formu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında danışan dosyanızda yer alan diğer belgeler ile gerekli olduğu öngörülen süre kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileri koruma politikası ile aydınlatma metnine https://www.anatoliahospital.com/anadolu-hastanesi-anatolian-hospital-kurumsal-kisisel-verilerin-korunmasi.asp linkinden ulaşabilirsiniz.

B. RIZA

Planlanan Görüntülü Görüşme Danışma Hizmeti oturumu hakkında tarafıma yapılan bilgilendirmeyi yukarıda yazılı şekli ile okudum.

Görüntülü Görüşme Danışma hizmetinin nasıl bir hizmet olduğu, kullanma koşullarının neler olduğu ve nasıl görüşme oturumu başlatılacağı, teknolojik nedenler ile görüşmenin kesintiye uğrayabileceği ya da efektif olmama ihtimali olduğu, görüşme esnasında yanımda bir yakınımın olması halinde ilgili durum hakkında danışmana bilgilendirme yapmam gerektiği, danışmanın görüşme oturumunun uygunluğu, süresi, başlatılan Görüntülü Görüşme Danışma hizmeti oturumunun sona erdirilmesi ve oturum sürecindeki tüm hususlarda son karar yetkisine sahip olduğu, Görüntülü Görüşme Danışma hizmetini reddetmemin yüz yüze sağlık hizmetine başvurma hakkımı olumsuz etkilemeyeceği, görüşme kaydının danışan dosyasına işleneceği ve saklanacağı ile işlenme ve saklanma koşulların kişisel verileri korunma kanuna uygun olarak gerçekleştirileceğini anladım.

Görüntülü Görüşme Danışma Hizmetini kullanmayı ve danışman ile Görüntülü Görüşme Danışma oturumunu başlatmayı özgür iradem ile kabul ediyorum.