Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Görüntülü Görüşme Danışma Hizmeti Sözleşmesi


A-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

“GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DANIŞMA HİZMETİ SÖZLEŞMESİ” (bundan sonra kısaca “Sözleşme “ diye anılacaktır.)’nin tarafları Görüntülü Görüşme Danışma Hizmeti almak isteyen gerçek kişi ( “Danışan” olarak anılacaktır.) ile görüntülü görüşme danışma hizmeti sunan Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş ve iştiraklari ( “KMC” olarak anılacaktır.) dir.

KMC ve Danışan ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. Sesli ve görüntülü görüşme kapsamında Danışan'ın görüşme hizmeti (“Görüntülü Görüşme Danışma Hizmeti”) alması ile KMC’nin söz konusu bu hizmet ya da hizmetleri Danışan'a sağlamasına dair tarafların sahip oldukları hak ve yükümlülükler işbu görüntülü görüşme hizmeti sözleşmesinin konusunu teşkil etmektedir. Görüntülü Görüşme Danışma Hizmetini sunacak olan hekim veya psikolog bundan sonra kısaca Danışman olarak adlandırılacaktır. Öte yandan bu Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir


B-SÖZLEŞME SÜRESİ

Randevu oluşturularak görüntülü görüşme danışma hizmeti bedelinin danışan tarafından ödenmesi sonrası Danışman ile görüşme için danışana randevu verildiği anda sözleşme başlar ve herhangi bir nedenle fesih edilmediği sürece randevunun gerçekleşmesi yani görüntülü görüşme hizmetinin verilmesi ile de sona erer.


C. SÖZLEŞME BEDELİ VE KAPSAMI

Bu sözleşme çerçevesinde görüntülü görüşme suretiyle danışana görüntülü görüşme danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Görüntülü görüşme danışma hizmeti , danışanın görüşme ve danışmanlık istediği konuya uygun herhangi bir branş hakkında sistemde mevcut hekim / psikolog / diyetisyen / benzeri danışmanlardan görüntülü ve sesli olarak görüntülü görüşme danışmanlık hizmeti alınmasını ifade eden ücretli bir hizmettir.

Danışan, işbu Sözleşme’nin konusunu teşkil eden ücretli görüntülü görüşme danışma hizmeti bedelini randevu planlama esnasında KMC’nin bu hizmette çözüm ortağı olan Videoklinik uygulamasından gelen mesajda yer alan linke girerek ve ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır. İşbu sözleşmenin konusunu teşkil eden Görüntülü görüşme danışma hizmeti bedelinin ödenmemesi veya banka tarafından ödemenin iptal edilmesi veyahut danışandan kaynaklanan her türlü ödemeye dair durumlarda KMC tarafından hizmet verme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.Danışan,görüntülü görüşme danışma hizmetinin gözleme dayalı değerlendirmeleri kapsadığı konusunda KMC tarafından bilgilendirildiğini kabul etmiştir. Nitekim görüntülü görüşme danışma hizmetinin amacı önbilgidir.Hiçbir surette görüntülü görüşme danışma hizmeti muayene,kontrol muayenesi süreci olarak ya da başka bir tıbbi işlem olarak kabul edilemez. KMC tarafından verilen görüntülü görüşme danışma hizmetinin acil hallere ilişkin olan hizmet sunumunu kapsamadığı hususu Danışan'a KMC tarafından anlatılmış olup Danışan da bunu anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.Öyle ki acil hallerde Danışan tarafından en başta ve öncelikle 112 ile acil sağlık hizmetlerine veya kendisine en yakın hastaneye başvurması gerekmektedir. Görüntülü görüşme danışma hizmeti sunan Danışman, verilen hizmetin olası kötüye kullanılması riski doğması durumunda veya danışana uygun olmadığını saptadığı takdirde hizmeti hangi aşamada olursa olsun reddetme hakkına sahiptir.

Görüntülü görüşme danışma hizmeti dahilinde Danışan’ın sağlık ihtiyacı göz önüne alınarak ülkenin tüm ülkeden her branştan hekim, psikolog, diyetisyen ve benzeri danışmanlar ile görüntülü görüşme hizmetinden akıllı telefon veya tablet aracılığı ile yararlanılabileceğini Danışan anlamış ve kabul etmiştir.


D- GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DANIŞMA HİZMETİ SÜRECİNE DAİR TARAFLARIN SAHİP OLDUKLARI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERD.1. Görüntülü Görüşme Danışma Hizmetinin randevu aşamasında hizmet bedeli KMC’nin bu hizmette çözüm ortağı olan Videoklinik uygulamasından gelen mesajda yer alan linkten ödeme sayfasında yönlendirilerek online ödeme şeklinde alınacaktır Ödeme öncesinde Danşan'a iletilen link de yer Alan Görüntülü Görüşme Danışma Hizmeti Sözleşmesi, Görüntülü Görüşme Onam Formu ve sair belgeleri Danışan onaylayarak işlemi tamamlayacaktır.

D.2. Danışman’a iletilmesini istediğiniz. bilgiler ve sair hususlar 24 saat öncesine kadar iletilen link (Videoklinik uygulamasından) üzerinden uygulamaya yüklenmelidir

D.3. Belirlenen randevu tarih ve saatinde akıllı telefonundan görüşme başlatılmak üzere Danışan ile iletişime geçilecektir. Görüntülü görüşme hizmetinin kullanılabilmesi için danışanın Android veya IOS işletim sistemine sahip ön kamerası olan bir akıllı telefona veya tablete sahip olmanız yeterlidir. Hizmetin kullanılabilmesi için Danışan cep telefonuna gelen mesajda Videoklinik uygulmasını indirmeli ve telefon ya da tabletinde uygulamayı kullanılır halde hazırlamalıdır. uygulamalar üzerinden görüntülü ve sesli olarak sağlanacaktır. Görüşme süresi 15 dakika sürecektir.Bazı özel branşlarda bu süre 30 dakikadır.(Örneğin psikiyatri vb.)

D.4. Sözleşme konusu görüntülü görüşme danışma hizmeti ; hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arasında, hafta sonları ise 09:00 – 12:00 saatleri verilecektir.

D.5. Danışman’ın Danışan’a ait belgelerini değerlendirip inceledikten sonra ya da başka herhangi bir nedenle herhangi bir aşamada görüntülü görüşme danışma hizmetini uygun bulmayarak reddetme hakkı bulunduğunu Danışan kabul etmiştir. Burada nihai karar verme yetkisi Danışmanın uhdesindedir. Bu gibi durumlarda Danışan’ın belirttiği banka hesabına ücret iadesi yapılacaktır.

D.6. Danışan,randevu alma aşamasında KMC ile paylaşmış olduğu kimlik, telefon, e-posta, adres dahil iletişim ve irtibat bilgilerinin doğru, geçerli ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bahsi geçen bu bilgilerin Danışman tarafından yanlış ve eksik verilmesinden kaynaklı hizmet aksaklığı dahil hiçbir ihtilaftan ve sonuçtan KMC'nin sorumluluğu bulunmadığını Danışan kabul etmiştir.

D.7. Danışan, görüntülü görüşme danışma hizmetinden beklenen en iyi sonucun alınabilmesi için görüntülü görüşme esnasında sessiz bir yerde olması gerektiği hususunu anlamış ve kabul etmiştir.

D.8. Kişi mahremiyeti ve gizlilik ilkeleri uyarınca görüşme sırasında etrafında hiç kimsenin bulunmayacağına özen göstereceğini Danışan kabul ve taahhüt etmiştir.

D.9. Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması , aktarılması, haklarınız ve diğer hususlara dair bilgiler https://www.anatoliahospital.com/anadolu-hastanesi-anatolian-hospital-kurumsal-kisisel-verilerin-korunmasi.asp linkinde yer alan Kişisel Veri Kanunu aydınlatma metninde belirtilmiştir.

D.10. Sözleşme konusu hizmeti sunmanın bir parçası olarak randevu hatırlatmaları, gizlilik uyarıları, sistemin kullanımına ilişkin iletiler amaçlı benzeri iletişim yöntemleri hariç bilgilendirici tanıtım, hizmet duyurusu, pazarlama faaliyetleri gibi hususlar için Danışan’ın açık rızası talep edilecektir.

D.11. Sözleşme konusu hizmeti alabilmek için Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanunen vesayet gerektirebilecek bir durumunun bulunmaması ve herhangi başka bir yasal sebepten bu Sözleşme’nin hükümlerine baştan aykırılık yaratan bir duruma sahip olmamak gerekmektedir. 18 yaşından küçük Danışanlar ancak veli ya da vasileri aracılığı ile onların irtibat bilgileri ve onların katılımı ile işbu Sözleşme konusu hizmetleri alabilirler.

D.12. Danışan, randevu alınması sonrası randevu saatinden 2 saat öncesine kadar randevuyu gerekçesiz olarak iptal veya ileri bir tarihe erteleme hakkına sahiptir.Ancak işbu 2 saatlik cayma hakkı süresi sona ermeden önce Danışan onayı ile hizmetin ifasına başlanması ya da elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet sunumu gerçekleştiğinde cayma hakkı söz konusu olmayacaktır.Erteleme işlemi yapılmayan randevular gerçekleşmiş kabul edilerek ücret iadesi yapılmaz.

Randevu saatinde danışmanın hazır olarak çağrıya cevap veremediği takdirde,ücret iadesi yapılmaksızın randevu iptal edilir.

Bu kapsamda randevu saatine 2 saatten az kalan iptallerde veya geç kalınan ücretli hizmet randevuları için somut belge ile ispatlanan mücbir haller hariç tahsil edilen ücretin yüzde 30’u mahsup edilerek kalan kısmın iadesi yapılacaktır.

2 saatten önce haber verilen durumlarda Danışan’ın isteğine göre yeni bir görüşme ve randevu saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir. Randevunun danışan tarafından 2 saat öncesinde iptal edilmesi halinde 4-6 iş günü (bankadan kaynaklanan sebeplerden dolayı bedel iadesinin gecikmesinden veya doğmuş, doğacak hiçbir zarardan KMC'nin sorumlu olmadığını Danışan kabul etmiştir. içerisinde danışanın KMC'ye bildirdiği hesap numarasına iade edilecektir. Randevu iptal ve erteleme işlemleri KMC'ya ait 444 9 112 numaralı çağrı merkezi aranmak suretiyle yapılacaktır.

D.13. Görüşme sırasında Danışan tarafından Danışman’a karşı ahlak,etik ve görgü kurallarına kurallarına aykırı, nezaket ve saygı sınırlarını aşan nitelikte sözler söylenmesi veya davranışta bulunulması halinde, Danışan'ın hakaret etmesi veya uygunsuz davranışta bulunması halinde,siyasi, politik konularda söylemlerde bulunması veya görüşme konusu dışında başka bir konuda sözler söylemesi, kanunlara ve nizamlara aykırı söylemlerde bulunması veya davranış sergilemesi halinde Danışman tarafından görüşmeye hemen son verilir ve danışan tarafından ödenen ücret kendisine iade edilmez.

D.14. İş bu sözleşme konusu görüşmenin yapılması esnasında,elektronik, teknolojik nedenler ile kesinti , teknik bazı sorunlar ile mücbir sebepler yüzünden sorunlar yaşanabileceği Danışan kabul etmiştir. Bu gibi durumlarda görüntülü görüşme danışman hizmeti verilen bağlantının yeterli ve efektif olmadığı hallerde görüşme yapılan Danışman tarafından görüntülü görüşmeye son verilebilir ve durdurulabilir.Geriye kalan süre yönünden Danışman tarafından yeni bir görüşme planlaması yapılacaktır. böyle durumlarda Danışan’a yeni randevu gün ve saatinin belirlenmesinde Danışmanın uygunluğu göz önüne alınacaktır.Görüntülü görüşme danışma hizmeti verildiği esnada Danışan açısından herhangi bir haklı, geçerli ve makul bir nedenin ortaya çıkması halinde görüşmeyi sonlandırma ihtiyacı ya da durdurma ihtiyacı doğması halinde bu durumun derhal Danışman ile paylaşılması gerekir. Görüşmeyi durdurmanın haklı,geçerli ve makul bir nedeni olduğu ve somut belge ile bunun ispatlandığı hallerde bu şekilde sonlandırılan veya durdurulan görüşmelere ilişkin olarak ilgili Danışman’ın müsaitlik durumuna göre yeni bir tarih ve saat belirlenecektir.

D.15. Görüşme notları ve tıbbi kayıtlar dahil danışmanlık hizmeti kapsamında edinilen ya da üretilen belgeler, notlar ve tüm veriler KMC tarafından gerekli süreler kapsamında danışan dosyasında muhafaza edilir.

D.16. Yapılan görüşmeler, Danışan tarafından sesli veya görüntülü olarak kaydedilemez,kayıt altına alına alınamaz,çoğaltılamaz,paylaşılamaz ve kullanamaz.

D.17. Sözleşme gereğince yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

D.18. Görüntülü görüşme verilirkem danışman tarafından reçete düzenlenemez.Buna karşın danışman, görüntülü görüşme dahilinde gerekli sağlık sorunlarına ilişkin ya da kronik hastalıklara dair danışan tarafından devamlı kullanılan ilaçları idame ettirilebilmesi amacıyla ilgili şikayetlere yönelik ilaç önerisinde bulunulabilir.


E. YETKİLİ HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'den kaynaklanan bir ihtilaf doğarsa, bu uyuşmazlığa Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve uyuşmazlığa bakmak konusunda Antalya mahkemeleri ve Antalya icra daireleri yetkili kılınmıştır. A-B-C-D-E başlığı altında 5 ana madde ve bentlerinden ibaret bu Sözleşme Taraflarca okunarak, Danışan tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.