Başa Dön

Tam İdrar Tetkiki

ÜROLOJİDE KULLANILAN BASİT AMA ETKİN TEST OLAN “TAM İDRAR TETKİKİ” İLE İLGİLİ BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ

 

TİT basit bir işlemdir ancak pek çok hastalığın varlığı, seyri ve mevcut durumu hakkında bilgi verir. Böbrekler, kandaki metabolik ara ürünleri filtrelemektedir. Vücuttaki su miktarını düzenlemekte ve vücudun yeniden kullanabileceği elektrolit ve proteinlerin korunmasına yardımcı olmaktadır. Gerekli olmayan maddeler, böbreklerden atılıp mesaneye (idrar torbası) gelir ve üretradan (idrar kanalı) dışarı atılır.

 

İdrarınızın fiziksel özellikleri:

Görünüm: İdrarın normal rengi sarının tonlarıdır. Gün içinde alınan sıvı miktarına göre idrar rengi değişmektedir.

Koku:  Yeterli miktarda sıvı tüketildiği zaman idrarda rahatsızlık veren bir koku olmaz. Ancak bazı enfeksiyonlar, alınan bazı ilaçlar idrarda koku değişikliğine sebep olabilir.

pH: 4,8 - 7,4 arasındaki pH değerleri normal kabul edilir… Beslenme tarzına ve hastalıklara bağlı olarak bu değerlerde değişiklik olabilir.

Dansite: idrar dansitesi, idrarın yoğunluğu anlamına gelir. İdrarımızın yoğunluğu normalde 1.002-1020 arasında seyreder.

 

İdrarınızın Kimyasal Özellikleri:

Glikoz: Normalde idrarda glikoz bulunmaz. Ancak kan şeker değeri yükseldiği zaman idrara glikoz karışabilir. İleri tetkiklerle hasta kontrol edilmelidir.

Protein:  İdrarda normal seviyeden fazla protein görülmesine proteinüri denilir. Böbrek hastalıklarının göstergesi olabileceği gibi idrar yolu enfeksiyonu sırasında da bu değerde yükseklik görülebilir.

Bilirubin: Karaciğerde üretilen bir madde olan bilirubinin normalde idrarda görülmesi beklenmez. Yüksek olduğu durumlarda karaciğer hastalıklarının bir göstergesi olabilir.

Ürobilinojen: Bilirubinin yan ürünüdür. İdrarda nomal değerin üstüne çıkma nedeni dubin-johnson sendromu, rotor sendromu, konjestif kalp yetmezliği, kurşun zehirlenmesi, kolestaz ve safra kanalda tıkanıklık ve birtakım ilaçlar  ve karaciğer hastalıkları olabilir.

Keton:  normalde negatif olması beklenir. Keton pozitifliği uzamış açlık ya da diyabet hastalığının göstergesi olabilir.

Nitrit: İdrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bakterilerin ürettiği bir maddedir. Enfeksiyon göstergesidir.

İdrarınızın Sediment Özellikleri

Eritrosit: İdrarda kanamanın göstergesidir. Normal değeri 0-4 aralığıdır. Bu seviyenin üstünde bir değer görülmesi hematüri olarak adlandırılır.

İdrarda eritrosit görülmesi idrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarında taş hastalığı, renal kistler, prostat büyümesi gibi iyi huylu hastalıklar olabileceği gibi ürolojik kanserlerin de (böbrek, prostat ve mesane tümörleri) bir göstergesi olabilir. İdrarda kanama araştırılması ve ihmal edilmemesi gereken bir durumdur.

Lökosit: En sık İdrar yolu enfeksiyonlarında yüksekliği görülür. Bazı mesane hastalıkları ve mesane tümörü durumlarında da yüksekliği saptanabilir.

Epitel Hücreleri: İnflamasyon, enfeksiyon ve maligniteler gibi durumlarda epitel hücresi artabilir.

Silenderler: Böbrekten atılan protein yapıdaki maddelerdir. Çeşitli tipleri vardır. Slendirin tipine göre bazı böbrek hastalıkları hakkında bilgi verebilir.

Kristaller: İdrarda normalde çözünmesi gereken maddelerin tam çözünemediği durumlarda görülür. İdrarın soğumaya başlamasıyla oluşurlar. Bazı metabolik hastalıkların öncü göstergesi olabilirler.

Bakteri:  İdrarda bakterinin görülmesine bakteriüri denir. İdrarda bakteri görülmesi durumlarında ileri bir tetkik olarak  idrar kültürü ve antibiyogram istenmelidir.

 

 


Bu yazıyı paylaşın

Yazan
Op. Dr. Adil Güçal Güçlü

Etiketler