Başa Dön

Uterus Myomları

                                         UTERUS MYOMLARI

    Kadın genital sisteminin en sık kitle nedenidir. Düz kas hücrelerinden köken alan Benign (iyi huylu), Psödokapsüllü (yalancı kapsüllü) tümörlerdir. Myomlarda %50 oranında kromozomal anomali gözlenir. Kanlanması birden fazla arter ile olmaktadır. Reprodüktif (doğurganlık) döneminde kadınların %20-25’inde görülür. En sık 35-45 yaşlarında izlenir. Hızlı büyümesi beklenmez. Bu durumda malignite düşünülmelidir.

Etyoloji (nedeni) bilinmiyor, ancak östrojen bağımlı bir hastalıktır.

Nulliparite (hiç doğum yapmamış), siyah ırk, Obezite, erken menarş (ilk adet kanaması) myomun oluşma riskini artırır.

Myomlarda genetik yatkınlık saptanmıştır. Birinci derece yakınlarında myom görülen kadınlarda myom görülme riski daha yüksektir.

Myomlar östrojen ve Progesteron reseptörü içerirler. Östrojen reseptörünün arttığı durumlarda gelişimi artar. Menopozal dönem ile beraber boyutu sıklıkla küçülür.

Multiparite (birden fazla doğum yapmış olmak), sigara, yoğun egzersiz, geç menarş, vejeteryanlık myom gelişme riskini azaltır.

En sık asemptomatiktir. Herhangi bir bulgu vermez. Semptomatik olduğu zaman şikâyet myomun yerleşim yerine göre değişir. En sık intramural yerleşimli olan görülür. Submüköz saplı olanlar vajene doğabilir ve enfeksiyon açısından yüksek risk taşır. Zaman kaybetmeden operasyon ile alınması gerekir. Subseröz saplı olanlar sap kısmından kopup batın içerisinde Parazitik hale gelebilir.

Semptom;

Menoraji: Beklenenden fazla miktardaki adet kanamasıdır. En sık submüköz myomda görülür. Myomun en sık semptomudur.

Bası semptomları: En sık intraligamenterde görülür. Mesaneye bası oluşturursa stres inkontinans (öksürme, hapşurma ve egzersiz sırasında idrar kaçırma). Bağırsaklara doğru büyürse konstipasyon (kabızlık), üreter basısı sonucu Hidronefroz denilen böbreklerde sıvı birikimine neden olabilir.

İnfertilite: Servikal kanalda olursa sperm geçişini engelleyebilir. Tüplerin girişinde olursa tubal transportu bozabilir. Submüköz myomlar implantasyonu (bebeğin rahim duvarına yerleşimi) engelleyebilir.

Tanı;

Pelvik muayenede; Uterus normalden büyük, sert ve düzensiz hissedilir

Transvaginal usg de; vakaların tamamına yakını saptanır,

Submüköz saplı olanlarda sonoultrasonografi daha değerlidir.

MRI en sensitif yöntemdir.

Endometrial hiperplazi ile submüköz myom ayrımında yapılacak en kolay tanısal yöntem salin infüzyon sonografidir.

Dilatasyon&Küretajın myom tanısında yeri yoktur. Endometrial hiperplazi, endometrial polip gibi myoma eşlik eden lezyonların ayırıcı tanısında kullanılır.

 

 

Gebelik ve Myom:

En sık beklenen sonuç termde ( zamanında ) sağlıklı doğumdur. 1/3 olguda myom boyutları artabilir. Doğumdan sonra eski boyutuna döner.

Gebelik sırasında myomun ameliyatla alınmasını gerektiren tek durum subseröz torsiyone myomdur.

Gebelikte myom ile ilişkili olabilecek durumlar:

  • Spontan abortus: Gebeliğin düşükle sonuçlanması
  • Preterm eylem-doğumİntrauterin gelişme geriliğiMalprezentasyon: Bebeğin doğum kanalına uygun pozisyonda girmemesiDistozi: Zor doğumMyomun boyutunda artışPlasenta dekolmanı, plasenta previa:
  • Sezaryen oranında artışPostpartum kanama ve atoni riskinde artış: Anne hayatı için en tehlikeli olan durumTedavi;

 

Hastanın yaşına, çocuk istemine ve şikayetlerine göre değişir. Semptomu olmayan, çapı 5 cm den küçük myomlar yılda 2 defa ultrason takibi ile izlenebilir.

Myomda medikal tedavi sadece zaman kazanmak ve myom boyutlarını ameliyata uygun hale getirebilmek için kullanılır. Medikal tedavinin uzun dönem kullanımı yoktur.

Myomun asıl tedavisi cerrahidir.

Semptomatik, servikal yerleşimli, çapı 5 cm den büyük myomlar, infertiliteye neden olduğu durumlarda, vajene doğmuş myomlarda cerrahi tedavi tercih edilir.

Laparoskopik myomektomi, abdominal myomektomi, histerektomi, uterin arter embolizasyonu, histeroskopik myomektomi, myolizis seçilebilecek cerrahi yöntemlerdir.

Laparoskopik myomektomi, ameliyat sonrası hasta uyumu açısından açık cerrahiye göre daha üstündür. Fakat bu konuda tecrübeli uzmanlar tarafından yapılması ugundur.

Tüm tekniklerde rekkürrens oranı %10-15’dir. Myomektomi küratif bir tedavi değildir.

 

                                                                 

 

 

 


Bu yazıyı paylaşın