Başa Dön

Meme Karnesi Projesi

MEME KARNESİ PROJESİ

Meme taraması uygulamalarının;  gelişmiş ülkelerde meme kanserinden ölüm oranını azalttığı uzun süre önce yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bu uygulama çok net olarak sonuca etkili olmaktadır ve bu yüzden dünya üzerindeki tüm sağlık kuruluşlarına meme taraması yapılması telkin edilmektedir.

Ancak ülkemizde henüz toplumun bütününe yansıyan oranlarda meme taraması yapıldığı söylenemez. Bu yüzden bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde kişileri bilinçli kılarak meme kontrolleri yapmak; bir çözüm yolu olabilir.

Asıl sorun ve amaç tabii ki sağlıklı olma - kalma bilincini oluşturmaktır. Aksi takdirde toplumumuzda olduğu gibi önleyici değil, durdurucu hekimlik uygulamaları söz konusu olacaktır.

Günümüz pratiğinde toplumun her kesiminde bayanların düzenli olarak meme kontrollerini yaptırdığını söylemek zordur. Doktora başvurular çoğu kez şikâyet bazlı (ağrı - emzirme sorunları - akıntı vb.) olmaktadır.

Meme sağlığını korumanın ya da elde etmenin tek yolu hastalıksız - şikâyetsiz dönemde kontroller yapmaktır. Aksi takdirde meme kanserini erken yakalama ihtimali oldukça azalacaktır.

“Meme karnesi projesi” üretmekteki amacımız; öncelikle her kadın için bir “meme kimliği ” oluşturmak ve ardından görüntüleme yöntemlerinde standartları elde etmektir. Karne terimini kullanma amacımız ise; kişiye ait tüm bilgileri (kişisel, ailesel, risk faktörleri, meme görüntüleme) tek belgede ve tarih sırasıyla toplamak olmuştur.

İlk hedefimiz - amacımız; “meme kimliği ” bilinci oluşturmak ve yaymaktır. Bu konudaki bilinç ve farkındalık; ulusal veri tabanı elde edilinceye değin bu tür uygulamalarla sağlanabilir düşüncesindeyiz.

İkinci hedefimiz - amacımız; meme kimliğinin en önemli belirleyicisi olan “meme görüntüleme” yöntemlerinin standartlara kavuşmasıdır.

Ülkemizde henüz meme görüntüleme yöntemlerinin istenen düzeyde standartlara ulaşmamış olduğuna üzülerek tanık oluyoruz. Bugün için kabul gören ve uygulanan; meme usg, mamografi, meme mr gibi yöntemlerin birçok merkezde yerini aldığını görmek sevindiricidir, ancak sık karşılaşılan çelişkili sonuçlar; hastalarda sisteme karşı da güven sorunu yaratabilmektedir.

Bu proje ile her yaşta bayana meme karnesi ulaştırmak istiyoruz. Karne sayesinde bayanlar; hangi risk grubunda olduklarını bilecekler, hangi sıklıkla, hangi tetkiki yapmaları gerektiğini öğreneceklerdir düşüncesindeyim.

Bu ve bunun gibi pilot çalışmalarla meme sağlımızı korumayı ve elde etmeyi hedefliyoruz.


Bu yazıyı paylaşın