Başa Dön

Kalp Hastalıkları

Kalp Hastalıkları

                Kalp hastalıkları toplumda en yaygın hastalıklar grubunda yer almakta ve oluş biçimi itibariyle doğumsal ve edinsel olarak iki ana başlık altında toplanabilir. Doğumsal kalp hastalıklarının bir kısmı gebelik döneminde dahi tanımlanabilir ve doğum sonrası erken dönemden itibaren takibe alınarak uygun tedavisi planlanabilen hastalıklardır. Edinsel kalp hastalıkları ise daha yaygın karşımıza çıkan ve hastanın hayat kalitesini direkt etkileyen hastalıklardır. Bu grupta kalp damarlarının tıkanma ve/veya daralması ile seyreden koroner arter hastalıkları ve genellikle başta romatizma olmak üzere yüksek ateşli seyreden çocukluk dönemi hastalıkların sebep olacağı kapak yapı bozuklukları ilk akla gelendir.

                Günümüz toplumda sıkça konuşulan, ilk akla gelen koroner arter hastalığı ve tabii ki bu hastalığın en korkulan sonucu kalp krizidir. Kalp krizi, kalbin üzerinde kanın taşınması ve kalp kasının beslenmesini sağlayan ince yapılı damarların (koroner arterler) bir yerde tam tıkanması ve bu tıkanmanın devamındaki kalp kasının ani olarak beslenmemesi sonucu karşımıza çıkar. Beslenen kas kitlesinin büyüklüğü ile ilgili krizin büyüklüğü veya küçüklüğünden söz edilir. Kalp damarındaki tıkanma gittikçe daralma ile seyreden ve uzun bir zaman diliminde ortaya çıkıyorsa, yan dallarının gelişmiş olması nedeniyle daha kolay atlatılabilirken, ani gelişen tıkanma sonucunda büyük yan etkileri olabilen riskli bir tablo karşımıza çıkar.

                Kalp krizi tanısı kesin olarak koroner anjiyografi ile konulur. Anjiyografi ile görünür hale getirilen damar yapının darlıkları, darlık miktarı ve tıkanıklığı belirlenerek tedavi buna göre planlanır. Yapılabilecek tedavi ilaç tedavisi, stent ve/veya balon anjiyoplasti ve cerrahi olarak sınıflandırılabilir. Bu yöntemlerin birbirine üstünlüğü veya avantajı söz konusu değil, karşılaştırılamaz ve tamamen hasta ve hastalığın seyri ile ilgilidir. Tüm tedavilerin ortak noktası şöyle özetlenebilir: Hasta için en uygun, en uzun süreli ve en güvenli çözüm hastalığın tedavisidir. Bu nedenle hastalığın tedavisini belirlerken kardiyoloji ve kalp-damar cerrahisi ekipleri birlikte yapılan koroner anjiyografiyi değerlendirirler ve ortak bir karar ile yapılacak cerrahiyi planlarlar.


Bu yazıyı paylaşın