Başa Dön

Koroner Arter Hastalığı

 

Koroner Arter Hastalığı

 

Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen atardamarların duvarlarında kolesterolden zengin yağlı plakların birikerek damarı daraltması veya tıkaması sonucu oluşmaktadır. Tıkanıklık kalbin kan ihtiyacını karşılayamayacak seviyeye ulaştığında göğüs ağrısı ve kalp krizi gelişebilir. Kalbi besleyen damarların görüntüleme maddesiyle (opak madde)tanı amaçlı değerlendirilmesine koroner anjiyografi denir. Anjiyografinin süresi 10 dakikadır. Anjiyografi işlemi bölgesel anestezi ile yapılır. Kasık bölgesi (femoral), el bileği(radial) ve enfiye çukurundan işlem yapılabilir. Zorlu işlemlerde doktor için daha büyük atardamar olan femoral bölgeden yapmak daha konforluyken, el bileğinden anjiyografi gerek işlem sonrası yatağa bağımlılığın olmaması, gerekse kanama riskinin daha az olması nedeniyle hasta için daha konforludur. El bileği kadar konforlu ve komplikasyon açısından en güvenli bölge enfiye çukurundan yapılan anjiyografidir. Beyin, şah, kol ve bacak damarları anjiyografi ile görüntülenebilmektedir. Anjiyografi girişimsel bir işlemdir. İşlem esnasında ölüm, inme, böbrek yetersizliği, kalp krizi geçirme riski toplamda binde birden azdır. Koroner anjiyografi ile kalbi besleyen 3 ana damar; sağ koroner arter, sirkumfleks arter, sol ön inen arter ve bu damarların yan damarları görüntülenebilir.

Anjiyografi esnasında saptanan koroner damardaki darlık %50'nin altında ise hastaya ilaç tedavisi uygulanır. %50 ile %70 arası gri zondur. Hastaya ve çeşitli faktörlere bağlı olarak girişimsel müdahale yapılabilir. %70 ve üzeri darlıklara girişimsel olarak müdahale gerekir. Kardiyoloji açısından daralmış veya tıkalı damara girişimsel müdahale balon ve stent yoluyla olur. Kasık veya el bileği atar damarından girilerek, kalp damarına doğru gönderilen katater (ince plastik maddeden yapılmış tüp) yoluyla yerleştirilen kılavuz tel aracılığıyla darlık olan damar bölgesine sönük durumdaki balon, bu kılavuz tel üzerinden kaydırılarak bu bölgede şişirilir. Sonra balon geri alınarak darlık olan bölgeye stent yerleştirilir. Bazen koroner anjiyografi esnasında birden fazla damarda darlıklar görülmesi üzerine tedavi olarak koroner arter by-pass cerrahisi kararı verilebilir. Bu işlem bacaklardan alınan toplardamar, el bileği veya meme damarı gibi atar damarın cerrahi olarak tıkalı veya daralmış olan atar damar kısmın ötesine başka bir yol oluşturacak şekilde birleştirme olarak tanımlanır.

 


Bu yazıyı paylaşın