Başa Dön

Nörolojik Hastalıklar

Nöroloji Bölümünde Tedavisi Gerçekleştirilen Hastalıklar

 

Nöroloji, beyin, beyin sapı, omurilik, sinir sistemi ve kasların işleyişi ile ilgili sorunlarla ilgilenen bilim dalıdır.

Vücudun sinir sistemiyle ilgili hastalıklıklarına nörolojik hastalıklar denilmektedir. Nörolojik hastalıklar tüm vücut sistemlerini de etkileyebilmektedir. Çünkü beyin, omurilik ya da sinirlerin elektriksel yapısındaki anormallikler birçok soruna yol açabilmektedir. Bu sorunlara inme, kas zayıflıkları, koordinasyon problemleri, his kaybı, nöbet geçirme, sersemlik, acı ve şuur kayıpları örnek olarak gösterilebilir.

En sık karşılaşılan belli başlı nörolojik hastalıklar:

Bilinç Bozuklukları

Beyin Damar Hastalıkları

Tıkayıcı tipte beyin damar hastalığı (İnmeler)

Beyin kanamaları

Baş ağrıları ve Fasiyal (yüz) ağrıları

Migren ve Küme baş ağrısı

Kronik günlük baş ağrısı (Gerilim baş ağrıları)

Trigeminal nevralji

Zona ağrısı

Epilepsiler ( Sara hastalığı )

Periferik Sinir Hastalıkları

Sinir yaralanmaları

Tuzak nöropatileri (Kol ve bacakta sinir sıkışmaları

Polinöropatiler (Çevresel sinirlerin hasarlanması/iltihaplanması)

Diyabetik polinöropatiler (Sinir ucu iltihaplanması)

Toksik (Kimyasal ilaçlara bağlı) Nöropatiler

Herediter (Kalıtımsal) nöropatiler

Nöropatik ağrıları

Kas Hastalıkları (Miyopati ve muskuler distrofiler)

Hareket bozuklukları

Parkinson Hastalığı

Distoniler

Tremorlar (Baş ve el titremeleri)

Multipl Skleroz (MS Hastalığı)

Uyku Bozuklukları

İnsomnia (Uykuya dalma ve sürdürmede güçlük)

Uyurgezerlik

Gece korkusu ( Night Terör )

Baş dönmesi ( Vertigo ) ve Denge Bozuklukları

Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar ( Bunama )

Beyin ve omurilik tümör ve yaralanmaları

Nörolojik hastalıklarda tanı ve tedavi

Nörolojik hastalıklarda hastadan yakınmalarının başlaması ve gelişmesine yönelik hikayesinin alınması ilk adımdır. İyi bir öykü alınması, tanıya büyük ölçüde yaklaştırır. Örneğin ani başlayan baş ağrısı, bulantı, kusma ve bilinç kaybı öyküsü alındığı zaman kafa içinde basınç artışına bir kanamanın akla gelmesi ya da ani gelişen kasılma, morarma ve bilinç kaybında epilepsinin akla gelmesi gibi. Erken teşhis için önemli olan ilk adım hastanın öyküsünün doğru değerlendirilmesidir. Daha sonrasında ayrıntılı bir nörolojik muayene (Bilinç durumu, bellek, dikkat, lisan fonksiyonu, beceri kontrolü, denge muayenesi, koku ve görme kontrolü, kraniyel sinirlerin muayenesi, motor sistem muayenesi) tanı koymada çok önemlidir.

Nöroloji uzmanı, anamnez (hastalık öyküsü) ve ayrıntılı nörolojik muayene ile kafasında oluşan ön tanıları gelişmiş laboratuvar yöntemleri ilede destekleyerek kesin tanıya ulaşır.

Laboratuvar, nörolojik hastalıkların tanı ve tedavilerinde önemli yer tutmaktadır. Özellikle beyin damar hastalıklarının tanısında çok önemli olan CT (beyin tomografisi), MR, Anjiografi, girişimsel nöroradyoloji uygulamaları nörolojik hastalıkların teşhislerinde ve tedavisinde önemli yer tutmaktadır. Başta epilepsi ve bilinç bozuklukları olmak üzere çeşitli hastalıklarda tanı da önemli olan uyanıklık ve uyku EEG tetkiki ile kas ve sinirhastalıklarının tanısında kullanılan EMG tetkiki Nöroloji Bölümü’nün belli başlı laboratuvarlarını oluşturmaktadır. Tüm laboratuvar tetkikleri, görüntüleme tetkikleri ve nörofizyolojik incelemeler ( EEG ve EMG tetkikleri ) hastanemiz Anatolia Hospital Aspendos’ ta kesintisiz olarak yapılabilmektedir.

 


Bu yazıyı paylaşın