Başa Dön

EMG Tetkiki nedir? Hangi hastalıklarda yapılır?

     EMG Tetkiki nedir? Hangi hastalıklarda yapılır?

 

Elektronöromiyografi (ENMG) veya daha bilinen adı ile Elektromiyografi (EMG), elektro (elektriksel), nöro (sinir), miyo (kas) ve grafi (yazı) sözcüklerinden oluşan bileşik bir sözcük olup, sinirlerin ve kasların elektriksel sinyallerinin yazdırılması anlamını taşır.

EMG-ENMG (elektromyografi – elektronöromyografi) kasların, sinirlerin ve sinir köklerinin elektriksel özelliklerinin ölçülmesidir.

EMG; tanı koymak, ayırıcı tanı yapmak, yapılacak tedaviye yön vermek için kullanılabilir.

 

    EMG tetkik’i istenen bazı hastalıklar

Sinir yaralanmaları (kırık-çıkık, ateşli silah yaralanması, bıçaklanma, enjeksiyon sonrası)

Sinir sıkışmaları  

Karpal tünel sendromu (bilekte sinir sıkışması)Ulnar oluk sendromu (dirsekte sinir sıkışması)

Bel ve boyun fıtıkları

Yüz felci

Sinirlerin fonksiyonlarını bozan hastalıkların etkilerini ölçmek (şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi)

Kas hastalıklarının teşhisi

Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıkları

Doğum sırasında bebeklerde oluşabilecek sinir yaralanmaları

        EMG nasıl yapılır?

EMG tetkik’i iki kısımda yapılır:

  • Sinirlerin iletimlerinin ölçümü
  • Kasların incelenmesi.

Hastada düşünülen tanıya göre bunların her ikisi veya yalnızca biri yapılabilir. İncelenecek sinirlere ve hastalıkların durumuna göre 15 dakika ile 1 saat arasında sürer.

 

Sinir iletim ölçümü: Kol, bacak veya diğer vücut kısımlarında tetkiki yapacak doktorunuz tarafından bazı sinirler seçilir. 

 

Deri üzerine yerleştirilen bir elektrotaracılığı ile elektrik akımı verilerek uyarılır. Verilen elektrik akımı saniyenin binde birinden daha kısa sürelidir ve zararsızdır. Bu elektrik akımı verildiği yerde hoşa gitmeyen bir his oluşturur, ancak bu his genellikle ağrı şeklinde algılanmaz.

 

 Sinirde yayılan aktivite bir diğer elektrot ile kaydedilir. Bu kayıttan yararlanılarak sinirin uyarıyı iletip iletmediği, iletim hızı ve uyaranın oluşturduğu cevabın derecesi ölçülür. Bir EMG tetkiki sırasında genellikle 5 ila 10 sinirden ölçüm yapılır.

 

Kasların incelenmesi: 

İğne şeklinde bir elektrot kol, bacak veya diğer vücut kısımlarında seçtiğimiz bir kas içine yerleştirilerek kastaki elektriksel aktivite incelenir. Bu iğne enjektörlerden farklıdır; ince ve özel üretilmiş iğnelerdir. Bu iğne ile elektrik ya da ilaç verilmez, kasların istirahat ve kasılma sırasındaki verileri kayıtlanır. İğneler tek kullanımlık ve sterildir, her hastada yeni bir iğne kullanılır. Her bir kasın incelenmesi birkaç saniye sürer, bu süre içinde iğne kas içinde tutulur. Bu işlemler genellikle ağrısızdır veya katlanılabilir derecede hafif şiddette bir ağrı oluşturur.

ALS, kas hastalığı, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıkların tanısı için, sinirdeki yaralanmanın tam ya da kısmi olup olmadığı, hasarın derecesi ancak iğne EMG’ deki bilgilerle ortaya konabilir. Bir EMG tetkikinde incelenmesi gereken kas sayısı düşünülen tanıya göre değişir; genellikle 1 – 10 arası sayıda kas incelenir.


Bu yazıyı paylaşın