Ana Sayfa » Makaleler » Tiroid Nodül, Kanser Üçlemesi

TİROİD , NODÜL VE KANSER ÜÇLEMESİ

Bilindiği gibi tiroid bezinin genel büyümesine guatr, tiroid bezinin içindeki bölgesel-otonom büyümesine ise nodül denir.Nodülsüz guatrlarda kanser riski düşük olmakla beraber nodüllü guatrlarda risk daha yüksektir.Açıklaması yapılacak üç önemli nokta vardır.

1. Nodülün nefes borusuna ve çevre organlara baskı yapıp yapmadığı,

2. Nodülün hipertiroidiye (toksik guatra) yol açıp açmadığı,

3. Nodülün kanser olup olmadığı.

Bu gün inceleyeceğimiz konu tiroid nodülleri ile kanser arasındaki ilişki ve riskin belirlenmesidir.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, her tiroid nodülü kanser olacak diye bir kural yoktur.Ancak tiroid nodülünün büyüklüğü ile kanser riski arasında  da doğru bir ilişki yoktur.Çok küçük boyuttaki nodüllerde de kanser görülebilmektedir.

Tiroid hücrelerinin kontrolsüz ve hastalıklı  bir şekilde artması ile tiroid kanseri gelişmektedir.Erken teşhis ve tedavi uygulandığı takdirde hayatta kalma oranı en yüksek kanser türlerindendir.

Tiroid nodülleri kadınlarda daha sık görülmesine rağmen erkeklerdeki nodüllerde kanser riski daha yüksektir.

Nedenleri

Aşağıdaki etkenlerin tiroid kanseri riskini arttırdığı bilinmektedir.

» Genetik yatkınlık(özellikle 1. derece yakınlarında tiroid kanseri olması)
» Baş-boyun bölgesine herhangi bir nedenle radyasyon alınması (Radyoterapi)
» Nükleer kazalara maruz kalma
» Tiroid bezi iltihaplanması
» Çocukluk dönemindeki tiroid nodülleri

Belirtileri

Genelde belirti vermediği için hastanın şikayeti olmaz.Bazı olgularda boyunda kitle, lenf bezlerinde büyüme nadir olarakta boğaz ağrısı, nefes alma güçlüğü, yutkunmada zorluk ve ses kısılması görülebilir.

Tanı

Öncelikle tiroid fonksiyonlarını görmek için TSH,ST3,ST4 dediğimiz tiroid  hormonları seviyesi ve tiroid ultrasonu ile birlikte şüpheli bir nodül olasılığı araştırılır.Ultrasonda nodül saptandığında, nodüllerin özellikleri için ayrtıntılı inceleme yapılmalıdır.Genellikle sıcak nodül dediğimiz, hipertiroidi  ile birlikte olan (toksik-zehirli nodüler )guatrlarda kanser riski düşüktür.Ancak tiroid salgısının normal ya da azaldığı nodüler guatrılarda (soğuk nodül) risk daha fazladır.Tiroiddeki nodüller soğuk-sıcak ya da az riskli-çok riskli ayrımında tiroid sintigrafisi de kullanılabilir.

Ultrasonda nodül belirlendiği zaman, nodüllerin ultrasonik risk faktörlerine bakılır (düzensiz kenar, etraf halosunun  kaybolması, içinde veya duvarında mikrokalsifikasyonlar olması, damarlaşmasının artması ,kistik nodül ise kistin içinde mural nodül olması, takipte nodülün büyümesi, etrafta patolojik özellikte lenf nodüllerinin olması,nodülün ön-arka aksının uzaması-hipoekoik olması gibi)Riskli nodül belirlendiğinde yapılacak ilk iş bir radyolog tarafından nodüle ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyonu biyopsisi uygulanmasıdır.İğne biyopsisi ile tiroid nodülü içinde kanser ya da riskli hücre aranır.Patoloji sonucu kötü huylu gelir ise hasta cerrahi müdahaleye yönlendirilir.

Tedavi

Tiroid kanserinde uygulanacak yöntem cerrahi müdahaledir.Cerrahi müdahalelerin büyüklüğü ve modeli tiroid kanserlerinin cinsine (papiller-folliküler-medüller-anaplastik) ve etraf lenf nodlarının tutulumuna göre belirlenir.Yapılacak cerrahi müdahale total tiroidektomi ve ek olarak gerektiği durumlarda santral (merkezi) ve-veya lateral (boyun) lenflerinin alınmasıdır.

Bazı durumlarda tedaviye ek olarak  I-131 ablasyon tedavisi ile görülmeyen kanser hücreleri yok etmek gerekebilir.

Tedavi Sonrası Takip

Ameliyat sonrası hastanın hipotiroidiye gireceği aşikardır.Bu nedenle vücuda yararlı olan bu hormonun, belirli aralıklarda kan  seviyesi ölçülerek, TSH’ı belli düzeyde tutacak şekilde dışarıdan hayat boyu verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca nüx takibininde hastalara belli aralıklarla boyun ultrasonu ve tiroglobulin veya kalsitonin denilen tümör belirteçleri ve gerekirse boyun toraks tomografi  ve sintigrafik tetkikler yapılmalıdır.