Ana Sayfa » Makaleler » Akciğer Kanseri Belirtileri ve Semptomları Nelerdir?

Erken evre akciğer kanseri nadiren herhangi bir belirti ve semptoma neden olur, bu nedenle başlangıçta zor tanı konulur. Ayrıca, başlangıç semptomlarının birçoğu malign olmayan bozukluklarla benzerlik gösterebilir, dolayısıyla tanın gecikmesine yol açabilir.

Akciğer kanseri, genellikle hastalığın ilerleyen aşamalarında aşağıdaki bazı belirtileri veya semptomlar göstermeye başlar:

•    Nefes darlığı (Dispne): Akciğer kanserli hastaların yarısından fazlasında görülür. Diğer adıyla dispne, hava açlığı veya zorlu soluma olarak da tanımlanabilir. Akciğer kanserindeki nefes darlığı; tümörün kitlesel olarak kapladığı hacime, ana hava yollarını tıkamasına, akciğer zarında sıvı toplanmasına, zatüreye, kansızlığa, atar damara pıhtı atmasına bağlı gelişebilir.

•    Öksürük: En az üç hafta süren ve tedaviye yanıt vermeyen uzun süreli öksürükler akciğer kanserinin belirtisi olabilir. Öksürük kuru, bağlamlı veya kanlı olabilir.

•    Kan tükürme (hemoptizi): Tümörde meydana gelen kanamalara bağlı olarak ortaya çıkan, az veya çok miktarda oluşan öksürükle kan gelmesidir.

•    Hırıltılı solunum: Astım, uzun süreli olan akciğer hastalıkları ve pnömoni gibi benign sebeplere bağlı olabilir. Akciğer kanserinde ise kitle etkisine bağlı olarak hava yollarının içten veya dıştan daralmasına bağlı olarak hırıltı solunum ortaya çıkabilir.

•    Ses kısıklığı: Çoğunlukla enfeksiyon, alerji, reflü,  iyi huylu nodül ve ses tellerinin zarar görmesine bağlı nedenlerle ortaya çıkar. Akciğer kanserinde ise tümörün ses tellerini hareket ettiren siniri istila etmesi sonucunda görülür.

•    Göğüste ve kemiklerde anormal ağrı: Tümörün direkt göğüs duvarına veya kan yoluyla kemiklere yayılımına ya da akciğer zarlarında sıvı birikimine bağlı olarak ortaya çıkan ağrılardır.

•    Yutma güçlüğü: Benign nedenlere bağlı (boğaz enfeksiyonu, nörolojik ve sindirim sistemi rahatsızlıkları) olabileceği gibi, akciğer kanserinde tümörün direkt yemek borusunu etkilemesi sonucuda ortaya çıkabilir. 

•    Kilo kaybı: Açıklanamayan kilo kaybı, tümörden oraya çıkan bazı maddeler nedeniyle iştahsızlık ve tümör kaşeksisi görülebilir.

•    Baş ağrısı, baş dönmesi ve nörolojik bozukluklar: Akciğer kanserinde beyin metastazına bağlı baş ağrısı, görme ve konuşma bozuklukları, baş dönmesi, hareket ve duyusal sorunlar görülebilir.

•    Çomak parmak: Parmakların bombeleşmesi ve tırnakların kıvrık görülmesi durumudur. Kanser dışı (kalp ve göğüs hastalıkları) sebeplere bağlı olabilir. Akciğer kanserinde küçük damarlarda kan oksijen miktarının azalmasına bağlı olabilir.

Yukarıda sıraladığımız şikayet ve bulgulardan biri veya birkaçına sahip olan kişilerin vakit kaybetmeden bir doktora başvurarak, muayene ve tetkik yaptırmasını uygun olacaktır.