Başa Dön

Meme Hastalıkları

MEME HASTALIKLARI

Nedir?

Meme dokusu içinde meme dokusundan farklı özellikler gösteren, elle hissedilen ya da meme görüntüleme yöntemleri ile tespit edilen anormalliklerdir.

Nelerdir?

Meme kitleleri başlıca iki gruba ayrılır; iyi huylu/davranışlı olanlar ve kötü huylu/davranışlı olanlar

İyi huylu/davranışlı kitleler nelerdir?

» Mastit/abse
» Kist
» Fibrokist
» Fibroadenom/adenom/hamartom/lipom

Kötü huylu/davranışlı kitleler nelerdir?

» Yüksek düzey atipi/displazi
» DCIS/LCIS (erken evre tümör)
» Kanser
 

İleri düzeyde meme kanseri riski taşıyan hastalarda egzersizin östrojen miktarı üzerine etkisi

Bu araştırmada; menopoz öncesi dönemde meme kanserine yakalanma riski yüksek olan 139 hasta incelenmiş. Bu hastalara 5 ay süreyle haftada 5 saat egzersiz uygulanmış.

Bu süre sonunda kan ve idrar ölçümlerinde östrojen miktarının; daha kısa süreli egzersiz uygulanan hastalara göre anlamlı oranda azaldığı görülmüş.

Bir diğer çarpıcı ölçüm; meme dokusu miktarındaki anlamlı azalma. Bu ölçümü Meme MR yöntemi ile gerçekleştirmişler ve süre sonunda meme dokusu miktarının da anlamlı şekilde gerilediğini göstermişler.

Bu araştırma; planlı ve etkin egzersizlerin kadınlarda östrojen miktarını etkilediğini ve doğal olarak meme kanser riskini azalttığını gösteren bir araştırmadır.

Egzersizi hayatımıza yerleştirmek için bir neden daha...

Neden olmasın...

 

Meme Ağrısı

Nedir?

Memenin kendisinden kaynaklanan ya da memeye yansıyan ağrıya meme ağrısı (mastaljı=mastodını) denir.

Nasıldır?

Üç tip meme ağrısı vardır.

» Siklik ağrı; adet döneminde ortaya çıkar, hormonal kökenli ağrıdır.
» Nonsiklik ağrı; adet dışı dönemde ortaya çıkar, hormonal kökenli değildir (mastit, büyük meme, kanser, kanallarda gelişme, vs)
» Yansıyan ağrı; meme duvarından, boyundan ve omurgadan kaynaklanan ağrılardır.

 

Meme Başı Akıntısı

Nedir?

Meme başı bölgesinden kendiliğinden ya da muayene esnasında gelen akıntılara meme başı akıntısı denir.

Sebepleri Nelerdir?

» Süt ve sütlü içerik; emzirme dönemi dışında patolojik kabul edilir.
» Kanlı akıntı; öncelikle süt kanallarından köken alan kitleler akla gelir.
» Yeşil akıntı; genişlemiş kanallardan ve/veya kistlerden kaynaklanır.

 

Meme Kitleleri

Nedir?

Meme dokusu içinde meme dokusundan farklı özellikler gösteren, elle hissedilen ya da meme görüntüleme yöntemleri ile tespit edilen anormalliklerdir.

Nelerdir?

Meme kitleleri başlıca iki gruba ayrılır; iyi huylu/davranışlı olanlar ve kötü huylu/davranışlı olanlar

İyi huylu/davranışlı kitleler nelerdir?

» Mastit/abse
» Kist
» Fibrokist
» Fibroadenom/adenom/hamartom/lipom

Kötü huylu/davranışlı kitleler nelerdir?

» Yüksek düzey atipi/displazi
» DCIS/LCIS (erken evre tümör)
» Kanser


Bu yazıyı paylaşın