Ana Sayfa » Makaleler » Yalancı Göz (Strabismus) Kayması Nedir?

Yalancı göz kayması nedir?

•    Normal görmede her iki göz aynı noktaya bakarken, göz kayması durumunda gözler birbirinden farklı yönlere bakar. Gözdeki kayma sürekli olabileceği gibi aralıklarla da olabilir. 1 yaş altında şaşılığın en önemli sebebi göz küresini dışarıdan hareket ettiren göz kaslarındaki bir koordinasyon bozukluğudur.

Yalancı göz kayması neden olur?

•    Göz çevresindeki göze yapışık kasların uyum içinde çalışması gerekir. Bu sayede gözlerde kayma olmaz. Fakat bebeklerin tüm kaslarında olduğu gibi göz kaslarının da gelişimi 1 yaşa kadar sürer. Bu da gözlerde kaymaya sebebiyet veriyor.
•    1 yaş altı bebeklerde gözler sanki paralel bakmıyormuş gibi durabiliyor. Bu­run kö­kü­nün ba­sık ol­ma­sı ve üst göz kapağın burun sırtına doğru uzanması durumunda  ne­de­ni ile göz­ler içe­ri ka­yı­yor­muş gi­bi gö­rü­le­bi­lir.
•    Ay­rı­ca gör­me ek­se­ni ile gö­zün geo­met­rik ek­se­ni ara­sın­da önem­li fark bu­lun­ma­sı, ka­pak ve göz kü­re­si iliş­ki­sin­de anor­mal­lik de şa­şı­lık var­mış iz­le­ni­mi bı­ra­ka­bi­lir.

Yalancı göz kayması ne zaman düzelir?

•    Bebek 4 ila 6 aylık iken gözler genellikle düzelir.
•    6-9 aydan sonra eğer gözlerden biri ya da ikisi birden kaymaya devam ediyorsa (içeri, dışarı, aşağı, yukarı) bunun nedeni büyük ihtimalle tıpta 'şaşılık' adı verilen göz kaymasıdır. 

Yalancı şaşılığın bebeğimde ayırt edilmesi için ne yapmalıyım?

•    Bu ya­lan­cı şa­şı­lık du­rum­la­rı­nı ayırt et­mek için ilk 9 aylık rutin çocuk polikliniği kontrollerinde hekiminiz tarafından ışık kay­na­ğının kor­nea­nın or­ta­sın­dan yan­sı­ma­sının değerlendirilmesi  ve gerekirse ört­me tes­tin ile de değerlendirtip kay­ma ol­ma­ma­sı ge­re­kir. Yalancı göz kaymasında da olduğu gibi ilk 6-9 aylık rutin bebek kontrollerinde bebeğinizin göz gelişimi çocuk hekiminiz tarafından değerlendirilecektir.

Yalancı şaşılığı sebat eden veya şaşılık tespit edilen bebeğimin tedavisi için ne yapmalıyım?

•    Çocuklardaki şaşılığın erken tedavi edilmesi özellikle önemlidir çünkü çok fazla beklemek ya da tedaviye hiç başvurmamak, kalıcı görme kusurlarına neden olabilir. Bu nedenle göz kayması görülen bebek ve çocuklarda bu durumla ilgili 'normaldir, geçer' diye düşünülmemeli ve hemen göz doktoruna başvurulmalıdır. Erken dönemde tedavi edildiğinde göz kayması güvenli ve etkili yöntemlerle tedavi edilebilir.

Yalancı göz kayması ile karışabilecek durumlar nelerdir?

•    Yalancı göz kayması ile karışabilecek göz hasalıkları katarakt, göz tümörü, nörolojik hastalıklar, travmatik göz kası sinir felçleri,göz kırma kusurları( miyop,hipermetrop ve astigmatizm) gözde kayma sebebidir.