Başa Dön

Çocuklarda İçe Basma

Çocuklarda içe basma sık karşılaşılan, aileleri endişelendiren ve dışarıdan bakınca dikkat çeken bir durumdur. Özellikle hızlı yürüme sırasında belirginleşir. Çocukların ayaklarının birbirine dolanacağı hissi oluşur. Bu durum aileleri özellikle yürümenin yeni başladığı dönemde korku ile doktora başvurmaya yönlendirir.  

Ayaklardaki içe basmanın çok büyük bir kısmında genetik geçiş söz konusudur ve altta yatan bir sebep yoktur. Diğer sebepler arasında; kalça ekleminin öne dönüklüğünün artmış olması, kaval kemiklerinin içe dönüklüğü, ayak tarak kemiklerinin içe dönüklüğü ve düz tabanlık gösterilebilir.  

İçe basma sebebinin ortaya konması açısından mutlaka çocuğun muayene edilmesi gereklidir. Muayene sırasında saptanan sebebe göre gerekli tedaviler yapılmakta ve önerilerde bulunulmaktadır.  Kalça ekleminin öne dönüklüğü fazla olduğu saptanan çocuklarda herhangi bir ayakkabı veya tabanlık kullanılmasının kesinlikle bir faydası yoktur. Bu çocuklarda oturma şeklinin düzletilmesi gereklidir. “w” şeklinde oturması engellenip bağdaş kurarak oturması sağlanmalıdır. Bu, kalçadaki artmış olan öne dönüklük açısının daha kolay düzelmesini sağlamaktadır. Düz tabanlığı olan çocuklarda destekli ayakkabılar ve ayak tabanındaki kasları güçlendirici egzersizler önerilmektedir. Ayak tarak kemiklerinde içe dönüklük iki sebepten kaynaklanabilir. Fizik muayene ile sebep kolaylıkla ortaya konmaktadır. Pozisyonel olarak içe doğru dönük olan ayak tarak kemikleri yaşla beraber kendiliğinden düzelir. Eğer kemiksel bir içe dönüklük varsa bu durum sadece cerrahi tedavi ile düzeltilebilir. Diğer durumlarda içe basma kendiliğinden düzelmektedir.  

Çocuklarda içe basma kendileri için bir şikayet değildir. Çocuklar bu durumdan rahatsız değildir. Hatta bazı durumlarda nu durumu avantaja çevirip daha hızlı koşabilmektedirler. İçe basma çocuklarda hiçbir şekilde ağrı yapmaz. Çocuğun spor yapmasını, oyun oynamasını veya herhangi bir aktivitesini olumsuz yönde etkilemez. Erişkin yaşlarda az da olsa devam eden içe basma olabilir. Bu durum insan hayatını etkileyecek bir problem çıkarmaz.  

 


Bu yazıyı paylaşın