Başa Dön

Değişen Roller ve Bugünün Babaları

 DEĞİŞEN ROLLER VE BUGÜNÜN BABALARI

Geleneksel baba evli, eve ekmek getiren, eşine ev içi işlerde pek az katkı veren, hassasiyetlerini duygularını aile bireylerinden gizleyen, tatlı sert bir erkek imajıdır. Günümüz babaları ailenin reisi, evin geçimini ve disiplinini sağlayan bireyler olmaktan çıkmıştır.  Çağdaş baba profilleri çeşitlilik gösteriyor:  evli ya da bekâr; eşcinsel de olabilir; dışarıda çalışan ya da evde olan; evlat edinen ya da üvey baba olan biri olabilir. Ayrıca dünyanın değişik ülkelerinde yapılan bilimsel araştırmalar babaların bakım verme becerilerinin arttığını,  çocukların bedensel sosyal ve duygusal gelişimlerine daha fazla destek verdiklerini göstermektedir.

Erkeklerin baba rolündeki bu değişikliğin sebepleri nelerdir?

Ekonomik Eğilimler: İki yüz yıl önce baba ailenin geçimini sağlayan, çocukların ahlaki ve dini değerlerini öğreten kişiyken;  sanayileşme şehirleşme gibi nedenler ile babalar evden ve aileden uzak kalmaya başlamıştır. Boşanmalar, evlilik dışı ilişkilerin oranları artarken, bekâr annelere, ihmal ya da şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek programları geliştirilmiştir. Son yüzyılda çalışan kadın oranı iki kat artış göstermiştir.  Bugün iki kadından biri çalışmaktadır ve kadının ekonomik özgürlük kazanması toplumsal cinsiyeti etkiler hale gelmiştir. Kadınların artan özerkliğine paralel olarak, azalan doğurganlık, artan boşanma, yeniden evlenme oranları ve evlilik dışı doğum gibi ilgili eğilimler, birçok baba için gelenekselden yeni modele geçişle sonuçlanmıştır. Bugünün babaları önceki nesillerin babalarından çok farklı roller üstlenir oldular.

 Bakım Verme Rollerindeki Değişim: Çocuk gelişimi üzerine araştırmalar daha çok annelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama konusundaki duyarlılığına odaklanmıştır. Bununla birlikte, son 20 ila 30 yılda araştırmalar giderek babalara odaklandı. Amerikan Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsü (NICHD) tarafından yürütülen bir araştırma, babaların aşağıdaki durumlarda bakıma daha fazla dâhil olma eğiliminde olduğu gösterilmiştir:

            İşte daha az saat çalışan babalar; ebeveynlik görevleri ile daha iyi baş etme, yüksek benlik saygısı, düşük şiddet ve depresyon düzeyleri gibi olumlu psikolojik uyum özelliklerine sahip olan babalar daha fazla sorumluluk alma eğilimdedirler.

            Annelerin diğer kadınlardan daha fazla çalıştığı, eşi evde sorumluluk alıyorsa evlilik ilişkilerinden daha fazla doyum sağladıkları saptanmıştır.

            Erkek çocuk sahibi olan babalara çocukların psikolojik gelişiminde daha fazla rol düştüğü gerçeğidir.

 

Özet olarak, sorumlu babalık modeli dört temel görevi kapsar. Bunlar finansal destek sağlama, bakım verme, duygusal destek ve yasal babalık sağlamadır. Bu görevleri hakkıyla yerine getiren babaların babalar gününü kutluyoruz.


Bu yazıyı paylaşın