Başa Dön

Menenjit

            Menenjit, beyni saran zarların iltihaplanmasıdır. Öldürücülüğü / sakat bırakma olasılığı yüksek bir hastalıktır. Çeşitli bakteriler, virüsler veya mantarlar menenjite neden olabilir. (pnömokok,meningokok,herpes, H.influenza vb). Bulaşıcı bir hastalıktır, genelde öksürme-hapşırma, öpüşme veya tükürük teması ile bulaşır. Mikroplar vücuda girdikten sonra beyne ulaşarak beyin zarında enfeksiyona neden olur.

            Çocuklarda belirtiler; ateş, baş/ense ağrısı, havale, bilinçte bulanıklık, kusma şeklinde olabilir. Daha küçük bebeklerde emmede azalma, beslenmeye karşı isteksizlik, düşmeyen ateş, durdurulamayan ağlama, bıngıldakta kabarma, kasılma da menenjit belirtilerindendir. Çocuğun kafasının geride kalarak vücudunun geriye doğru bükülmesi, vücutta alacalı görünüm (cutis marmoratus) döküntü de belirtiler arasındadır.  

            Menenjit tanısında fizik muayene yapıp ense sertliği, döküntü, ense hareketi sırasında ağrı veya bacaklarda bükülme, bıngıldakta kabarıklık ve pulsasyon gibi bulgular saptayabiliriz. Asıl tanı için Lomber Ponksiyon dediğimiz bir işlem yapmamız gerekebilir. Bel omurları arasından ince bir iğne yardımıyla girilip beyin omurilik sıvısı alarak bu sıvıda bakteri ve virüs varlığı araştırılır ve tanı kesin konur.

            Menenjit, aşı ile önlenebilir hastalıklardandır. Çocukluk çağında yapılan karma aşılar menenjite neden olan birçok bakteriye karşı koruyuculuk sağlamakla beraber ülkemiz rutin aşılama takviminde olmayan meningokok mikrobuna karşı olan aşılama da çok önemlidir, 2.aydan itibaren yapılan özel aşılama ile meningokok mikrobunun A.C.W.Y ve B grupların karşı da korunma sağlamış oluruz.


Bu yazıyı paylaşın