Başa Dön

Sponsorluk Başvuru Formu

Proje İçeriği ve Bütçesi
Proje Başlangıç Tarihi * Proje Bitiş Tarihi *


Hedef Kitleniz
Sosyal-Ekonomik Grup *Proje Detay Bilgileri
Projenin planlanan başlangıç tarihi nedir? * Proje için bu yıl beklenen katılımcı sayısı? * Proje için reklam desteği vermeyi düşünüyor musunuz? Aşağıdaki mecralardan hangisinde proje reklamlarının yayınlanmasını planlıyorsunuz? * Tüm sponsorluk kategorilerine göre, kurumal markamızı (Logo) konumlandıracağınız reklam alanlarını sunum dosyası ile belirtiniz. * Hangi kategoride sponsorluk talep ediyorsunuz? * Proje için kaç sponsor almayı düşünüyorsunuz? * Proje / Etkinlik daha önce gerçekleştirildiyse, Antalya Anadolu Hastaneleri önceki projede / etkinlikte yer alan sağlık sponsorunun yerine mi geçecek? *
Münhasır Haklar konusunda aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı işaretleyiniz *
Antalya Anadolu Hastaneleri proje ile ilgili belirli sayıda davetiye hakkında sahip olacaktır. *
Proje ile ilgili pazar araştırması veya medya değerlendirilmesi yapıldığı durumlarda, Antalya Anadolu Hastaneleri bu verileri temin etme hakkında sahiptir. *
Proje belirli bir amaç ve/veya hayır kurumu, vakıf veya sivil toplum kuruluşu adına mı gerçekleşecek? *
Kurumunuz proje kapsamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyeti gerçekleştirecek midir? *İletişim Formu


Bu formda beyan ettiğim bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu taahhüt ederim. Sponsorluk anlaşması durumunda bilerek yanlış bilgi verdiğim veya bazı bilgileri gizlediğimi anlaşılması durumunda bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. *
Bir ay ve öncesi yapılan sponsorluk başvuruları değerlendirmeye alınır.

* = Doldurulması mecburi alanlar