Radyoloji

» Manyetik Rezonans (1,5 Tesla MR)
» MR Anjio
» Meme MR’ı
» Bilgisayarlı Tomografi ( 64×2 Multislice CT )
» Koroner Anjiyo Tomografi
» Koroner Kalsiyum Skorlama
» Dansitometri ( Kemik Yoğunluk Ölçümü)
» Konvensiyonel Radiology
» Portable Röntgen
» Mamografi
» Ultrasonografi ( Renkli Doppler )
» Girişimsel Radyoloji

 

BT ANJIYO

Kalp Krizine Engel Olmak Mümkün Mü?

Kalp damar hastalığı yönünden açık şikayetleri yada kuşkulu bulguları bulunan hastalar için önerilen, ‘’klasik anjiyografi’’, yüksek duyarlılığına karşın, birçok hastanın çekindiği bir tetkik olarak bilinir.

Bunun yanı sıra, Multislice Tomografi ile, sadece serum takılarak, zahmetsiz bir şekilde kalp damarlarını görüntüleyen ‘’Koroner Anjiyo Tomografi’’ yöntemi alternatif bir tetkik olarak, kısa sürede tüm tıp dünyasında kabul görmüştür.

Bu yöntem kalbe giden bir katater olmadığı için ‘’Katetersiz Anjiyografi’’ olarak da adlandırılmaktadır.

Bir dönüş süresi 0,3 sn’de gerçekleştirilen Multislice Tomografi’de, Koroner Anjiyo Tomografi tetkiki yaklaşık 8 saniyede bitmektedir.

Kalp damarlarına ve ana atardamara (aort) yönelik hiç bir risk içermemesi nedeniyle, tıp otoritelerince şu durumlarda önerilmektedir.

1. Kalp damar hastalığı yönüyle risk grubunda bulunanlar (aile öyküsü, hipertansiyon, şeker hastalığı, yüksek kan yağları, obezite, sigara kullananlar vs.)

2. Büyük bir ameliyat öncesinde kalp damar hastalığını ekarte edebilmek için.

3. Tipik olmayan kalp ağrısını (anjina) değerlendirmek için.

4. Stres testi (Eforlu EKG) açıklayıcı sonuç vermemişse.

5. Kardiyolojik Check-Up’larda en ileri tetkik yöntemi olarak.  

Hastanemizde bulunan ileri teknoloji ürünü 128 kesit Multislice Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazıyla yapılan Anjiyo Tomografi eşliğinde, ayrıca ‘’Koroner Arter Kalsiyum Skorlama’’ testi de yapılmaktadır. Bu test ile, kalp damarlarındaki kireçlenme miktarı ve buna bağlı olarak gelecek yıllardaki ‘’ Koroner Arter Hastalığı’’ riskini de tespit etmek mümkün olmaktadır.