Klinik Laboratuvar

» Klinik Biyokimya
» Klinik Mikrobiyoloji
» Endokrinoloji
» İmmunoloji
» Hematoloji
» Klinik Patoloji
» Thin-Prep
» Frozen section
» Hematopatoloji
» Histopatoloji

 

NIFTY TESTİ

NIFTY™ testi, bebek DNA’sında fazla ya da eksik genetik bilgiden kaynaklanan Down sendromu ve diğer belirli genetik durumları tarayan bir non-invaziv prenatal testtir. NIFTY™ anneden alınan az miktarda kan örneğinden çalışılır ve 10. haftadan itibaren yapılabilir. Sonuçlar 10 iş günü içerisinde alınabilir. NIFTY™ geleneksel tarama metotlarından daha yüksek başarı oranına sahiptir ve amniyosentez gibi invaziv (girişimsel) prosedürlerin aksine anne veya bebek için düşük riski oluşturmaz.

NIFTY™ ne taraması yapar?

NIFTY™ doğumda en sık görülen üç trizomi durumu olan Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromunun tespiti için tarama yapar. Bağımsız doğrulama çalışmaları NIFTY™ testinin bu durumların tespitinde %99 hassasiyet oranına sahip olduğunu göstermiştir. NIFTY™ ayrıca delesyon sendromları ve cinsiyet kromozomları anöploidileri gibi diğer genetik durumlar için test opsiyonları sunar. Ancak, herhangi bir genetik test yaptırmadan önce her zaman test edilecek koşulları tamamıyla anlamak için yetkin bir sağlık personeline danışmak önemlidir.

Trizomi durumları için test hizmetleri ikiz gebelik, taşıyıcı anne ve tüp bebek durumları için uygundur.