Kardiyoloji Laboratuvarı

» EKG (Elektrokardiogram)
» Ekokardiyografi (Renkli Dropper)
» Eforlu EKG (Treadmil Stres Test)
» Koroner Anjiyografi (Flat Dijital)

Girişimsel olmayan işemler:

» Hastalık risk ve taraması
» Efor testi
» 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri
» Stres ekokardiografileri
» 24 saat EKG ve kan basıncı izlemi
» Multidetektör BT ile kalsiyum taraması
» BT koroner anjiografi

Girimsel işlemler:

» Kardiak Katerizasyon ve koroner anjiografi
» Koroner anjioplasti, stent yerleştirme, atrektomi
» İlgili tüm acil işlemler