Gastroenteroloji ? Endoskopi Ünitesi

» Özafago gastroduodenoskopi ( yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsak endoskopisi
» ERCP ( Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatgrafi )
» Rektoskopi
» Sigmoidoskopi
» Kolonoskopi
» Laparoskopi
» Peritonoskopi
» 24 Saat pH monitörizasyonu