Başa Dön

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bir çocuğun sağlık durumunu belirleyen en önemli unsurlar: Anne-babanın yaklaşımı, sosyal ve fiziksel çevre koşulları ve aldığı sağlık hizmetidir.

Anadolu-çocuk, yaş gruplarına özel sorunlar ve yaklaşımları konusunda bilinçli ve bilgili, ekip ruhu içinde çalışan hekim kadrosu ile, uygun bir ortamda, anne-babaları ile işbirliği içinde çocuk ve ergenlere ihtiyaçları olan sağlık hizmetini sunmayı amaçlamaktadır.

Antalya Anadolu Hastanesi Çocuk Kliniği; Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Çocuk Yoğun bakım Ünitesi Yataklı Birim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği alt birimlerinden oluşmaktadır.

Yenidoğan bebeğin doğum salonunda muayenesinden itibaren, 0-15 yaş arası çocukların sağlam çocuk izlemi, aşılama, tanı-tedavi hizmetleri uzman hekimler tarafından yürütülmektedir. Sağlıklı çocukların izleminde önemli bir basamak olan işitme ve göz kontrolleri de hastanenin diğer birimlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hastanemizde bulunan çocuk cerrahisi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, dermatoloji, ortopedi, beslenme ve diyet gibi uzmanlık dallarının varlığı birçok sağlık sorununda daha kapsamlı ve nitelikli bir yaklaşıma olanak sağlamaktadır. Hastanemizin röntgen, ultrasonografi, tomografi, manyetik rezonans gibi görüntüleme ve her tür tetkikin yapılabildiği mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarları; hastalarımızın gerekli işlemlerinin hızla yapılabilmesini sağlamaktadır.Bu Birimdeki Doktorlarımız

Uzm. Dr. Yasemin Eroğlu

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Volkan Can

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Ünsal Oktay

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Umut Mansuroğlu

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Tuğçe Tülümen

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Serhat Bay

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Penbe Sema Kanra

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Özkan Bozdağ

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Mehmet Güneş

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Kaan Kadıoğlu

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. İlhami Çuhadar

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. H. Azem Karabacak

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Gökhan Gün

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Alkım Beyhan

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Doç. Dr. Vural Kesik

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU