Başa Dön

Dahiliye (İç hastalıkları)

Dahiliye (İç hastalıkları); çocukluk çağını aşmış bireylerin sağlık sorunlarına sürekli ve bütüncül bir yaklaşım sergileyen, diğer tıbbi  branşlar ile sürekli bilgi alışverişinde bulunan, bilimsel gelişmeler ışığında, ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda modern laboratuar tetkikleri (kan, idrar, dışkı vb.) ve gelişmiş radyolojik görüntüleme yöntemlerini (röntgen, bilgisayarlı tomografi, MR, kemik tarama,mamografi, ultrasonografik incelemeler vb.) kullanarak hastaların erken ve kesin tanılandırılmasını sağlayan, tedavi süreçlerini belirleyip takiplerini yürüten, modern sağlık sisteminin merkezinde, güncel tıptaki bilgi birikimi ile sürekli gelişen dinamik bir uzmanlık dalıdır.

Anadolu Hastanesi İç Hastalıkları (Genel Dahiliye) kliniği uluslararası sağlık standartlarında, modern tıbbın imkanları ışığında hasta değerlendirme, tetkik ve tedavilerini yürütmenin yanı sıra sağlık  hizmeti verdiği her bireyin kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir. Birçok ölümcül hastalığın erken tanı ve tedavisinde önem taşıyan  Check-up hizmetleri ile kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyotlarda farklı cinsiyet ve yaş gruplarına göre, artan risk faktörleri doğrultusunda geniş kapsamlı sağlık tarama hizmeti sunar.

Genel Dahiliye Kliniğinde Tedavi Edilebilen Hastalıklar;

 1. Üst  ve alt solunum yolu enfeksiyonları
 2. Hipertansiyon
 3. Diyabet
 4. Tiroit ve iç salgı bezi (endokrin) hastalıkları
 5. Sindirim sistemi hastalıkları
 6. Böbrek hastalıkları
 7. Anemi ve diğer kan hastalıkları
 8. Kolesterol ve trigliserid takipleri
 9. Kas ve iskelet sistemi hastalıkları
 10. Kalp Yetmezliği
 11. Çoklu sistem hastalıkları


Bu Birimdeki Doktorlarımız

Uzm. Dr. Rehim Bizhe

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Özgür Er

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Mustafa Aygündüz

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Murad Çelik

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Ersin Uysal

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Betül Yılmaz

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU

Uzm. Dr. Ayşe Turul

DOKTOR PROFİLİ HIZLI RANDEVU